Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitilahuoltaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitilahuoltaja
  • Ammattinimike: toimitilahuoltaja (AT)
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitilahuoltaja koulutus sopii puhtausalasta kiinnostuneille tai jo alalla työskenteleville, jotka haluavat täydentää osaamistaan ja suorittaa työnantajan arvostaman ammattitutkinnon.

Hakijalle on eduksi suoritettu alan perustutkinto tai työkokemus alan työtehtävissä.

Valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, 150 osp
Pakolliset tutkinnon osat:
• Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp
• Ylläpitosiivouspalvelut, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 90 osp):
• Avustaminen ja huolenpito, 30 osp
• Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut, 30 osp
• Laitoshuoltopalvelut, 30 osp
• Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut, 30 osp
• Perussiivouspalvelut, 30 osp
• Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut, 30 osp
• Työhön opastaminen, 30 osp
• Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta (esim. yrittäjyys), vähintään 30 osp:n laajuisesti.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Pääosa tietopuolisesta oppimisesta voidaan suorittaa verkossa. Voit suorittaa tietopuoliset opinnot ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista alan työpaikassa.

Opintojen kesto on yksilöllistä (noin 1 – 2 vuotta). Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto on mahdollista suorittaa joko omaehtoisena monimuoto-opiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/perusteinfo/2257060

Lisätietoja koulutuksesta

Mari Laakko-Leinonen, p. 044 081 9968 mari.laakko-leinonen@kao.fi
Mervi Manninen, p. 044 797 0854 mervi.manninen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon, toimitilahuollon osaamisalan suorittanut laitoshuoltaja toimii laitoshuollon tehtävissä asiakaskohteissa.

Opiskelukustannukset

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelumaksu on 100 €.
Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalta ei peritä opiskelumaksua.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä