Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja
  • Ammattinimike: putkiasentaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Talotekniikan perustutkinto, putkiasentajan koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet henkilöt, tai joilla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Talotekniikan perustutkinto, putkiasentajan koulutuksesta saat monipuoliset tiedot ja taidot putkiasentajan ammatissa toimimiseen. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi LVI-urakoita tekevän yrityksen palveluksessa, kiinteistöjen huollossa, sekä kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitosten palveluksessa. Voit ruveta myös itsenäiseksi yrittäjäksi tai laitteiden myyntiedustajaksi.

Putkiasentajan opintojen keskeisiä sisältöjä ovat:
• putkialan perustyöt
• lämmityslaitteiden ja lämmitysputkistojen asentaminen
• vesi- ja viemärikalusteiden sekä -putkien asentaminen
• järjestelmien säätäminen ja mittaaminen
• putkien liittäminen hitsaamalla ja juottamalla.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Talotekniikan perusututkinto, putkiasentajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä yksilöllisen opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa talotekniikan perustutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3536454/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Kauko Polvinen, p. 044 797 4537, kauko.polvinen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Putkiasentajat tekevät putkistojen ja niihin kuuluvien laitteiden asennus-, huolto- ja korjaustöitä uudis- ja korjausrakennuskohteissa. Työ on asiakaspalvelutyötä, jossa työkohteet ja tehtävät vaihtuvat tiheästi. Ammatissa tarvitaan vastuullista ja oma-aloitteista luonnetta, vuorovaikutustaitoja, kädentaitoja ja sopeutumiskykyä vaihteleviin työolosuhteisiin.

Opiskelukustannukset

Talotekniikan perustutkintokoulutus on opiskelijalle maksuton.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Talotekniikan perustutkintoon, putkiasentajan koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten sekä haastattelun perusteella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä