Hyppää sisältöön
Koulutukset

Opastuspalvelujen ammattitutkinto, matkaopas

Ammattinimike: matkaopas

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu alan työkokemusta omaaville henkilöille, jotka haluavat vahvistaa ammattitaitoaan matkailualan ammattilaisena. Hakijalla  opaskokemusta, mutta häneltä puuttuu virallinen oppaan pätevyys.

Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, tietotekniikan perustaitoja ja mahdollisuutta käyttää tietokonetta ja Internetiä koulutuksen aikana.

Kielitaitovaatimukset

B1.2 (monimuotokoulutus, vaatii päivämuotoista opetusta parempaa kieliosaamista)

Tavoite ja sisältö

Koulutuksesta saat valmiudet suunnitella ja toteuttaa opastuspalveluja asiakaslähtöisesti ja itsenäisesti sekä opastaa ja palvella asiakkaita kielitaitoisesti. Osaat tuotteistaa, markkinoida ja hinnoitella erilaisia opastuspalveluja sekä työskennellä sujuvasti ja joustavasti erilaisissa opastustehtävissä kotimaassa ja ulkomailla.

Toteutus ja kesto

Opastuspalvelujen ammattitutkinnon opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena ja on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Matkaoppaana voit työskennellä harrastuksen tai teeman mukaisena erikoisoppaana, ulkomaan kohdeoppaana sekä matkanjohtajana. Matkaoppaiden työtehtävät tulevat matkailutoimistoilta, matkatoimistoilta, matkanjärjestäjiltä, liikenneyhtiöiltä, elinkeinoelämästä tai suoraan yksittäisiltä asiakkailta.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Koulutus on maksuton.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Luhtaniemi Heli

  opettaja

  Toimipaikka

  Matkailuala

  Matkailuala

 • Kysy koulutuksesta