Hyppää sisältöön
Koulutukset

Opastuspalvelujen ammattitutkinto

Ammattinimike: matkaopas

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu alan työkokemusta omaaville henkilöille, jotka haluavat vahvistaa ammattitaitoaan matkailualan ammattilaisena. Hakijalla  opaskokemusta, mutta häneltä puuttuu virallinen oppaan pätevyys.

Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, tietotekniikan perustaitoja ja mahdollisuutta käyttää tietokonetta ja Internetiä koulutuksen aikana.

Tavoite ja sisältö

Koulutuksesta saat valmiudet suunnitella ja toteuttaa opastuspalveluja asiakaslähtöisesti ja itsenäisesti sekä opastaa ja palvella asiakkaita kielitaitoisesti. Osaat tuotteistaa, markkinoida ja hinnoitella erilaisia opastuspalveluja sekä työskennellä sujuvasti ja joustavasti erilaisissa opastustehtävissä kotimaassa ja ulkomailla.

Toteutus ja kesto

Opastuspalvelujen ammattitutkinnon opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena ja on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Matkaoppaana voit työskennellä harrastuksen tai teeman mukaisena erikoisoppaana, ulkomaan kohdeoppaana sekä matkanjohtajana. Matkaoppaiden työtehtävät tulevat matkailutoimistoilta, matkatoimistoilta, matkanjärjestäjiltä, liikenneyhtiöiltä, elinkeinoelämästä tai suoraan yksittäisiltä asiakkailta.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opiskelumaksu on 200 €. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalta ei peritä opiskelumaksua.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Luhtaniemi Heli

  opettaja

  Toimipaikka

  Matkailuala

  Matkailuala

 • Kysy koulutuksesta