Hyppää sisältöön

Kainuun ammattiopisto luottaa ammatilliseen osaamiseen ja yhteistyöhön

Tämän vuoden 2022 alusta uusi rehtori Anu Kuosmanen aloitti työt Kainuun ammattiopistossa. ”On hienoa, että pääsen kehittämään ammatillista koulutusta yhdessä osaavien henkilöiden kanssa. Yhdessä mahdollistamme osaamisen kehittymisen ja sen saatavuuden Kainuussa, Koillismaalla ja myös muualla Suomessa”.

Yhdessä tekeminen ja koulutuksen perustehtävä keskiöön

Anu Kuosmanen on työskennellyt Kainuun ammattiopistossa vuodesta 2005 alkaen erilaisissa tehtävissä. ”Vaikka Kainuun ammattiopiston rehtorin tehtävä on minulle uusi, organisaatio ja sen prosessit ovat minulle hyvinkin tuttuja. Koen tärkeäksi heti alkuun kuulla henkilöstöä ja saada organisaation tilannekuvaa henkilöstöstä käsin. Näin saamme luotua yhteistä näkökulmaa ja vahvistettua tavoitteita, joita kohti menemme. Tämä on ensiarvoisen tärkeää myös johtamisen näkökulmasta”, sanoo Kuosmanen.

Kuosmasen mukaan organisaatiossa tarvitaan erilaisia osaajia ja näkökulmia, jotka tähtäävät yhteiseen tavoitteeseen. Kukaan ei saavuta tavoitteita yksin, vaan yhdessä. ”Kaiken tekemisen ja kehittämisen keskellä on kyettävä hahmottamaan organisaation perustehtävä sekä muistettava tärkein eli asiakas ammatillisessa koulutuksessa. Olemme osaamisen mahdollistajia!” Teemme töitä yhteisen tavoitteen, asiakkaan eteen, kukin omista rooleista käsin. Tavoitteena KAO:ssa on, että opiskelijat saavat oppia omista lähtökohdistaan ja saavuttaa tavoitteitaan.

Alueen elinvoiman edistäminen ja tulevaisuuden ennakointi

Ammatillisessa koulutuksessa tehdään kattavaa työtä alueen elinvoiman tukemiseksi. Monesti tämä työ voidaan kokea osittain itsestään selväksi ja sitä kautta myös näkymättämäksi. Sitran viime vuoden lopulla julkistamassa selvityksessä nousee esiin ammatillisten koulutuksen suorittaneiden kotiseutu-uskollisuus. Selvityksen mukaan ammatillinen koulutus luo alueellista pitovoimaa. Kuosmasen mukaan tästä syystä on tärkeää hahmottaa toisen asteen koulutuksen merkitys alueelle, mitä Kainuussa ja Koillismaalla Kainuun ammattiopisto tarjoaa. Hän korostaa, että KAOn vaikutus alueen elinvoiman turvaamisessa on merkittävä. Kainuun ammattiopistossa opiskelee vuositasolla 3000 opiskelija, työskentelee 300 työntekijää, solmitaan uusia oppisopimuksia reilut 1000 ja tehdään aktiivista yritysyhteistyötä noin 420 yrityksen kanssa. Kuosmanen painottaa viestinnällisen yhteistyön tärkeyttä.

”Meidän tulee kehittää ja tehdä KAOta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia näkyväksi entistä paremmin. Kainuun ammattioppilaitos on valtakunnan tasolla opiskelijavuosimäärältään 150 koulutuksen järjestäjän joukossa 21. suurin ja vuosien varrella useita palkintoja saanut oppilaitos. Viimeisimpänä saavutuksena on Autoalan keskusliiton myöntämä Vuoden autoalan koulutuksen järjestäjä 2020- palkinto.” Näistä saavutuksista Kuosmasen mukaan Kainuun ammattiopisto voi olla todella ylpeä.

Syksyllä 2021 julkistetuista teknologia- ja rakennusteollisuuden osaajatarveselvityksistä käy ilmi, että työ- ja elinkeinoelämällä on suuri kysyntä ammattiosaajista. Osaajapula haastavimmillaan on merkittävä yritysten kasvun este ja tämä näkyy sekä Kainuussa että Koillismaalla ja myös monella muulla toimialalla. Myös ammatillinen koulutus kärsii osaajapulasta ja tähän Kuosmasen mukaan on vastattava ennakoivasti. Ammatillisen koulutuksen tulee olla uudistuskykyinen jatkossakin. Tarvitaan kokonaisvaltaista ennakointia ja hyvää suunnittelua. KAO:n tulevaisuuden Kuosmanen näkee valtakunnan tason haasteista huolimatta positiivisena, ”Kainuun ammattiopistolla on vahva pohja ja perusta. KAO on ollut aina luotettava ja laadukas toimija, joka kykenee hyvinkin ketterään toimintaan tarpeen mukaan”.

Tältä pohjalta on hyvä jatkaa tulevaan. Hyvää alkavaa uutta vuotta 2022!