Hyppää sisältöön
Nainen istuu kalliolla, taustalla järvi, taivasta ja puita.

#OsaaminenNäkyviin: Minna Keränen

Minna Keränen työskentelee Kainuun ammattiopistossa turvallisuusalan tiiminvetäjänä ja opettajana. Lisäksi hän toimii KAOssa JUKOlaisena luottamusmiehenä. Luottamusmiehen tehtävien kautta hän on mukana mm. koulutusliikelaitoksen pedagogisessa johtotiimissä sekä johtokunnan toiminnassa.

Työkokemusta Minna on urallaan hankkinut monipuolisesti ammatillisesta opetuksesta, perusopetuksesta, erityisopetuksesta ja varhaiskasvatuksesta sekä vartiointialan työyhteisöistä. Työt Kainuun ammattiopistossa Minna aloitti vuonna 2008, kun nykyinen työkaveri vinkkasi turvallisuusalan opettajan tehtävistä.

Nainen, vaaleanpunaiset hiukset katsoo kohti kädet ristissä.

Olin silloin äitiyslomalla ja juuri valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi. Aiemmin olin toiminut sijaisena perusopetuksen puolella ja päiväkodeissa. Taustalla oli lisäksi työkokemusta vartiointiliikkeistä erilaisista tehtävistä vajaan 10 vuoden ajalta, joten siirtyminen turvallisuusalalle oli houkuttelevaa ja luontevaa.”

Jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen on Minnalle tärkeää. Vuosien saatossa hän on suorittanut oman koulutusalan opetettavat tutkinnot PT, AT ja EAT sekä näyttötutkintomestari (NTM), tiimimestari- ja työpaikkaohjaajakoulutukset.

Luottamusmiestehtäviin olen kouluttautunut työn ohella. Lisäkoulutuksia on myös ajankohtaisista asioista jatkuvasti.”

Tällä hetkellä Minnan työssä korostuu työsuunnittelu, kokonaisuuksien hallinta ja nopea reagointi erilaisiin haastaviinkin tilanteisiin.

Minun tulee olla osa henkilöstön arkea sekä olla siinä aidosti läsnä. Vuorovaikutus pitää olla kunnossa työnantajan sekä työntekijöiden kanssa sekä olla hyvät verkostot ja kontaktit. Luottamusmiestehtävissä sopimusten noudattamisen valvominen on tarkkaa ja aikaa vaativaa työtä. Pitää tuntea ja osata lainsäädäntöä ja sopimuksia.

Opetustehtävissä on eniten hyötyä tietenkin oman koulutusalan asioiden ajantasaisten tietojen hallitsemisesta sekä pedagogisesta osaamisesta sekä sen hyödyntämisestä muuttuvissa tilanteissa. Opiskelijaarjessa on tärkeää osata heittäytyä hetkeen ja kuunnella opiskelijoita silloin kun on juuri se hetki sekä osata olla läsnä heitä varten. Opettajan työharjoittelu antoi taas paljon lisäpotkua omaan työhön!”.

Työelämässä sekä vapaa-ajalla hankittu osaaminen hyödyttää puolin ja toisin. Vapaa-ajan toiminta tukee myös työkykyä.

Vapaa-ajalla olen toiminut eri joukkueissa pelaajana, valmentajana, joukkueenjohtajana ja rahastonhoitajana. Näistä on myös omassa työssä apua, koska työkyky ja sen ylläpitäminen on yksi iso osa meidän arkeamme opetustehtävissä. KAOn SAKU-toiminnassa olen mukana opiskelijoiden liikuttajana, mutta myös itse osallistun aktiivisesti eri lajien henkilöstöliikuntatapahtumiin.

Minnan mukaan hyviä taitoja ja ominaisuuksia, joita tarvitaan hänen työssään, ovat organisointikyky, aktiivisuus ja tiimityöskentely- sekä ongelmanratkaisutaidot.

Tärkeintä on olla oma aito itsensä sekä osata olla läsnä. Vuorovaikutustaidot, hyvä huumorintaju ja toisten kuunteleminen auttaa myös eteenpäin erilaisissa tilanteissa.”

Aina asiat eivät etene suunnitelman mukaan tai suunnitelmaa joudutaan muuttamaan. Vaatii osaamista myös tunnistaa omat rajansa.

Välillä joutuu venymään, mutta työn rajaaminen on hyvä taito, jotta oma jaksaminen säilyy. Perhe, ystävät, uni, hyvä ruoka ja monipuolinen liikunta ovat minun tärkein juttuni työn ulkopuolella.”

Tärkeänä omassa työssään Minna pitää sen monipuolisuutta, työn mielekkyyttä, hyvinvointia, toisten auttamista sekä kehittämismahdollisuuksia. Haasteitakaan Minna ei pelkää vaan ottaa niitä mielellään vastaan.

”Arvostan sitä, että omassa työssäni olen päässyt kehittämään niin omaa työuraani kuin työyhteisöäkin. Hyvä työnantaja on myös tärkeä jokaisen työtä tekevän kannalta. Tiimityön merkitys on myös kasvanut ajan saatossa isoon rooliin ja tähän panostaminen on tärkeä juttu. Tällä hetkellä työyhteisössä kaipaan erityisesti yhteisöllisyyttä, jota korona on kurittanut oikein urakalla.

Hymyillään, kun tavataan ja kohdataan haasteet yhdessä!

Aihealueet