Hyppää sisältöön

#OsaaminenNäkyviin: Tanja Karjalainen

Kuka olet ja mitä teet KAO:lla?

Olen Tanja Karjalainen ja opetan englantia ja ruotsia matkailu- ja ravitsemisalalla sekä Seppälässä. Lisäksi toimin yto-tiimin tiimivastaavana.

Miten ja milloin olet tullut KAO:lle töihin?

Päädyin KAO:lle opettajaksi hieman sattumalta 4 vuotta sitten. Olin ollut valmistumiseni jälkeen vuoden töissä yläkoulussa, kun minut valittiin vakituiseen virkaan KAO:lle. Aluksi jännitin, miten sopeutuisin uuteen työnkuvaani, sillä minulla ei ollut mitään kontaktipintaa ammatilliseen koulutukseen. Alkujännityksestä huolimatta olen kuitenkin sopeutunut ammatilliselle puolelle hyvin, työkaverit ovat todella mukavia ja viihdyn nykyisessä työssäni.

Minkälaista osaamista sinulla on? 

Muodolliselta koulutukseltani olen filosofian maisteri, ja minulla on pätevyys opettaa englantia, ruotsia ja saksaa. Tässä työssä kuitenkin eniten hyötyä on avoimesta mielestä, luovuudesta ja muuntautumiskyvystä. Taito kohdata opiskelijat kannustavasti on avainasemassa jokapäiväisessä työssä. Myös yhteistyötaidot korostuvat, sillä työtä tehdään entistä enemmän tiimimäisesti. Digitaitoja täytyy myös jatkuvasti päivittää, sillä suuri osa työstä ja opetuksesta tapahtuu verkkoympäristöissä.

Miten hyödynnät osaamistasi työssäsi?

Pyrin tarjoamaan opiskelijoille mahdollisimman motivoivia ja kannustavia oppimiskokemuksia. Kieltenopetuksen integroiminen ammatilliseen alaan tekee opiskelusta mielekästä, mutta vaatii opettajalta perehtymistä eri alojen ammatillisten opintojen sisältöihin. Tässä työssä osaaminen karttuu kokemuksen myötä ja joka päivä oppii uutta. Yleissivistävästä koulutuksesta on hyötyä tiimivastaavan tehtävässä, johon sisältyy monipuolista työnsuunnittelua yhteistyössä muiden kanssa.

Mitä taitoja ja ominaisuuksia tarvitset omassa työssäsi?

Stressinhallintakyky, suunnitelmallisuus, joustavuus ja elinikäinen oppiminen ovat tärkeitä taitoja jatkuvasti muuttuvan työn hallitsemisessa. Opiskelijoiden kanssa työskennellessä korostuvat sosiaaliset taidot, empatiakyky sekä kannustava asenne.

Mitä asioita pidät tärkeänä työssäsi?

Minulle työssäni tärkeää on opiskelijoiden aito kohtaaminen sekä jatkuva ammatillinen kehittyminen.

Aihealueet