Hyppää sisältöön

#OsaaminenNäkyviin: Viivi Sirkeinen

Viivi Sirkeinen kertoo oman uratarinansa #OsaaminenNäkyviin -viikolla. Esitimme hänelle kysymyksiä, joihin hän vastaa seuraavana.

Kuka olet ja mitä teet KAO:lla?

Olen Viivi Sirkeinen. KAO:lla toimin ammatillisena opettajana ja hanketyöntekijänä. Virallisesti tittelini on liiketoiminnan lehtori, mutta itse ajattelen että ammatillinen opettaja kuvaa työskentelyäni paremmin. Toimin KAO:lla monipaikkaisena opettajana ja toiminta-aluettani on lähes koko Suomi. Kotipesäni on KAO Kuusamon toimipaikka, mutta opetan säännöllisesti KAO:lla myös Vantaan ja Kajaanin toimipaikoissa. Koulutan myös Kainuun ammattiopiston tytäryhtiö Edukai Oy:n kautta yritysasiakkaita lähes kuukausittain.

KAO Kuusamon toimipaikassa opetan liiketoiminnan ammattitutkinnon ryhmää yhteistoteutusryhmässä Kajaanin liiketoiminnan kanssa. Opetamme ryhmiämme hybridinä eli tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat voivat itse valita ovatko opetuksessa mukana Kuusamossa, Kajaanissa vai osallistuvatko etätoteutuksella verkon yli koulutuspäiviin.

Pohjoisesta etelään

Vantaalla opetan tällä hetkellä kahta Ajoneuvoalan ammattitutkintoryhmää, työnjohdon osaamisalalta. Hyundai Huoltoneuvoja Akatemian perustimme vuonna 2013 yhteistyössä maahantuojan Hyundai Motor Finland Oy:n kanssa. Siitä lukien olen kouluttanut Hyundaille korjaamoalan työnjohdossa toimivia huoltoneuvojia, työnjohtajia ja huoltopäälliköitä KAOn Vantaan toimipaikassa Nietostiellä.

Uutena ja inspiroivana juttuna koen Kainuun ammattiopiston ja Toyotan Ammattioppilaitoksen välisen yhteistyön. Alkuvuodesta 2022 suunnittelimme yhdessä Toyotan maahantuojan kanssa uudenlaista koulutustarjontaa. Lanseerasimme yhdessä Toyotan kanssa keväällä 2022 Fix-It-Right -koulutusohjelman Toyota mekaanikoille ja huoltoneuvojille, jossa koulutamme mekaanikkoja ja huoltoneuvojia toimimaan tiiminä omalla työpaikallaan parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Nämä Fix-It-Right -koulutusohjelman koulutuspäivät toteutetaan pääsääntöisesti Vantaalla Toyota Ammattioppilaitoksen tiloissa.

Olemme suunnitelleet yhdessä työnjohdon kollegani Juhamatti Pulkkisen kanssa Kian jälkimarkkinoinnin asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville Kia 2.0. Kia Service Advisor Program -valmennuksen. Tämä on yrityskoulutuksena toteutettava valmennus ja se tehdään Edukai Oy:n koulutuksena. Kian valmennukset tapahtuvat Tuusulassa Hotel Gustavelundissa.

Hanketyötä koordinaattorin tehtävissä

Yllä mainittujen opetustöiden lisäksi noin kolmannes työstäni on hanketyötä. Toimin KAO Kuusamossa Mahdollisuuksien pohjoinen – JobBoost Koillis-Suomi -hankkeen koordinoijana. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja vastata niin työnhakijoiden kuin työantajien työelämän osaamisen kehittämistarpeisiin. Käytännön tasolla pyrimme tarjoamaan osaajapula-aloille työelämälähtöistä koulutusta, joilla ratkotaan kohtaantohaasteita. Tähän liittyen olemme aloittaneet Kuusamon KAO:lla esim. yhdistelmäajoneuvokuljettajan, talotekniikan ja lastenhoitajakoulutuksen.

Miten ja milloin olet tullut KAO:lle töihin?

Olen aloittanut 11.9.2011 KAO:lla markkinoinnin opettajana. Työskentelin ennen KAO:lle tuloani Paltamo Golf Oy:n toimitusjohtajana ja markkinointipäällikkönä noin kuusi vuotta. Työ golfyhtiön vetäjänä oli mahtavaa ja se on ollut kenties elämäni opettavaisin jakso. Perhe-elämän kannalta golfyhtiössä työskentely oli kuitenkin raskasta, koska kesälomaa ei ollut koskaan mahdollisuutta pitää kesällä. Pohdin joskus kotona ääneen, että mitähän sitä pitäisi tehdä työkseen, jotta saisi kunnon kesäloman. Tokaluokkalaiselta tyttäreltäni löytyi minulle heti ratkaisu asiaan: ”Äiti, rupea opettajaksi – niillä on pitkät kesälomat”. Tämä sysäsi minut ajattelemaan opettajan uraa. Pian tämän jälkeen ajauduin Kainuun ammattiopistoon markkinoinnin opettajan sijaiseksi ja siitä jäin ammatillisen opettajan uralle.

Minkälaista osaamista sinulla on?

Ammatillisen opettajan työt aloittaessani koulutukseni oli liiketoiminnan ja hallinnon tradenomi. Huomasin pian, että päästäkseni toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen pätkätöiden sijaan, minun tulee hankkia lisää osaamista. Opiskelin työn ohessa yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen YAMK tradenomin tutkinnon, opettajan virkaan vaadittavat opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot ja näyttötutkintomestarin koulutusohjelman. Edellä mainittujen opintojen mahdollistamana sain liiketoiminnan lehtorin viran. Substanssiosaamiseni opettamiseen koen kuitenkin oppineeni työelämän kautta. Olen työskennellyt monilla eri aloilla siivoojasta toimitusjohtajaan ja koen, että nimenomaan työtä tekemällä olen saavuttanut monialaisen osaamisen ammatillisena opettajana toimimiseen. Lukion jälkeen toimin mm. autonasentajaharjoittelijana ja tämä nuorena hankittu osaaminen johdatti minut parikymmentä vuotta myöhemmin korjaamoalan työnjohdon kouluttajaksi.

Tällä hetkellä opiskelen Luontoalan ammattitutkintoa erä- ja luonto-opastuksen osaamisalalla. Hakeuduin näihin opintoihin, koska haluan tehdä tutkinnon suorittamisen kautta näkyväksi erä- ja luonnossa liikkumisen taitoni. Työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta toivon, että tulevaisuudessa saisin tehdä myös luontoalan opastuksia sekä opettaa luonnossa liikkumisen taitoja.

Miten hyödynnät osaamistasi työssäsi?

Koen mielekkäänä toimia opettajana monilla eri aloilla ja paikkakunnilla, koska näin minulla on mahdollisuus käyttää laaja-alaisesti eri alojen osaamistani työssäni. Toisaalta taas koen, että minulla on mahdollisuus kasvattaa omaa osaamistani jokaisena työpäivänä kohdatessani uusia ihmisiä ja tilanteita. Tykkään laittaa itseni likoon uusien asioiden vuoksi ja innostun valtavasti mahdollisuuksista, joita näen ympärilläni.

Mitä taitoja ja ominaisuuksia tarvitset omassa työssäsi?

Substanssiosaamisen lisäksi tarvitsen omassa työssäni erityisesti organisointikykyä ja myös kykyä sietää alituista muutosta. Työelämän kompleksisuuden ja jatkuvan muutosvauhdin keskellä on osattava johtaa ensisijaisesti itseään, jotta voi johtaa omaa työtään ja tekemistään.

Mitä asioita pidät tärkeänä työssäsi?

Tähän kysymykseen voisi vastata hyvin filosofi Frank Martelan sanoin, että minulla on mahdollisuus toteuttaa työssäni sisäisen motivaation lähteitäni ja ne tekevät työstäni merkityksellistä.

Pidän tärkeänä työssäni, että minulla on mahdollisuus luoda ja kehittää uusia koulutustuotteita, synnyttää uusia asiakkuuksia ja kohdata jatkuvasti uusia ihmisiä. Koen, että saan paljon aikaan työssäni ja minua arvostetaan sen vuoksi. Koen tärkeänä myös sen, että saan tehdä asioita yhdessä muiden ihmisten kanssa ja saan myönteisiä asioita aikaiseksi hyvässä ja innostavassa työporukassa. Arvostan ja pidän tärkeänä työssäni myös sitä, että minua ja meitä kaikkia kannustetaan kehittämään omaa työtämme omien vahvuuksiemme ja osaamisemme mukaisesti.

Aihealueet