Hyppää sisältöön

Strukturoitu monimuotokoulutus – yksilöllistä joustavuutta, riittävästi raameja

Opiskelijoiden yksilölliset elämäntilanteet ja oppimisen tarpeet haastavat ammatillisen koulutuksen.  Miten tuodaan yhteiselle oppimispolulle elämän- ja urapolun erilaisissa vaiheissa olevat opiskelijat? Miten peruskoulusta juuri valmistuneet ja jo työelämää nähneet oppijat voisivat muodostaa yhteisöllisen, jokaisen opiskelijan oppimista ja hyvinvointia tukevan ryhmän ja hankkia itselleen tarpeellista osaamista?  

Näitä kysymyksiä pohtien aloitimme uuden, KAO Kuusamon toimipaikkaan kiinnitetyn, mutta myös etäopiskelun mahdollistavan liikunnanohjauksen perustutkintokoulutuksen (LPT Kuusamo) suunnittelun.  Halusimme luoda koulutusmallin, joka joustaa erilaisten opiskelijoiden tarpeisiin, mutta tarjoaa myös riittävän tukevat raamit, joiden sisällä on turvallista ja selkeää toimia.

Vastauksena strukturoitu monimuotokoulutus

Päädyimme toteuttamaan LPT Kuusamon opinnot strukturoituna monimuotokoulutuksena. Strukturoidussa monimuotokoulutuksessa opiskeluviikkoa kuvataan ikään kuin palapelinä, johon opiskelijan aiemman osaamisen ja käytössä olevien oppimisympäristöjen tunnistamisella etsitään oikeat oppimispalat tai -palikat. Näin jokaiselle opiskelijalle rakentuvat mielekkäät, täydet, hänen oppimistarpeisiinsa ja elämätilanteeseen sopivat opiskelupäivät. Opiskelupäivien palapeli koostetaan työelämässä oppimisesta, ammatillisista opinnoista, yhteisten tutkinnon osien opinnoista (YTO) sekä mahdollisesti akatemiaurheilusta tai opiskelijan muun alan työstä. Avaan asiaa parin esimerkin avulla: 

Opintoja voi suorittaa myös muun työn ohella, mikä vaatii opiskelu- ja työelämässä oppimisajan järjestämistä iltoihin ja viikonloppuihin. Opiskelija käyttää itsenäisen oppimisen tukena YTO verkkokursseja, opetuksesta tehtyjä verkkotallenteita ja esityksiä sekä oppikirjoja ja muita materiaaleja. Muualla kuin Kuusamossa asuville opiskelijoille solmitaan koulutussopimukset heidän kotipaikkakuntiensa liikunta-alan työpaikkoihin ja he saavat osallistua ammatilliseen iltapäivään ja YTO-opetukseen etäyhteydellä.  

Keskiössä ohjattu työelämässä oppiminen

Kuten esimerkeistä huomaa, että työelämässä oppiminen muodostaa tärkeimmän palan opiskelupäivien palapelissä.  Opiskelijat työskentelevät koulutus- tai oppisopimuspaikoissaan koko tutkinnon osan opiskelun ajan ja kerryttävät suunnitellusti ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Liikunta-alan opettajat tapaavat opiskelijaryhmän etäyhteydellä joka tiistai ammatillisen oppimisen iltapäivässä. Tuolloin opiskellaan tutkinnon osaan liittyviä keskeisiä teoreettisia asioita. Kun työelämässä oppiminen jatkuu jälleen seuraavana päivänä, opiskelijat pääsevät viiveettä soveltamaan oppimaansa käytäntöön. Lisäksi opettajat antavat opiskelijoille viikoittain työelämätehtävän, joka tukee ja suuntaa seuraavan viikon työskentelyä. Tehtäviä purettaessa opiskelijat keskustelevat reaaliaikaisesti työelämäkokemuksistaan ja pääsevät oppimiaan myös vertaistensa ajatuksista ja havainnoista. Lisäksi työelämässä oppimista jäsentää Workseed-sovellus, joka linkittää työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettajan seuraamaan opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistä 

Yhteisöllisyyden rakentaminen monimuotoryhmään

Tiistai-iltapäivän ammatillinen hetki, samoin kuin torstain YTO-opetus mahdollistavat opiskelijaryhmän yhdessäolon ja toistensa tapaamisen. Opiskelijat tulevat aamupäiväohjelmansa jälkeen lounaalle oppilaitokseen ja kokoontuvat sitten opiskelutilaansa.  Ryhmä opiskelee yhteisiä tutkinnon osia lähiopetuksessa yhdessä muiden KAO Kuusamon opiskelijoiden kanssa. Tiistai-iltapäivien opetusta varten ryhmällä on käytössä TEAMS-room ja etänä toteutuvassa opetuksessa on huomioitu toiminnallisuus ja vuorovaikutteisuus. Tunneilla keskustellaan sekä tehdään erilaisia tehtäviä. Ryhmän omaohjaaja on läsnä opiskelutilassa ja auttaa opiskelijoita tarvittaessa.   

Yhteisöllisyyden kehittymisen näkökulmasta parhaita hetkiä ovat noin kerran kuukaudessa toteutettavat intensiiviviikot. Nelipäiväisillä intensiiviviikoilla kokoonnumme joko Rukan tai Vuokatin huippuolosuhteisiin opiskelemaan eri liikuntamuotojen perusteita ja niiden ohjaamista. Liikumme ulkona, sisällä, lumella, jäällä, vedessä, saleissa, kentillä ja pohjoisen luonnon keskellä. Lajikirjo haastaa jokaisen ja yhteiset kokemukset kasvattavat luottamusta toisiimme. Myös liikunnallinen itsetunto vahvistuu ja ammatillisen identiteetin siemen löytää kasvualustansa. Opintojen valmistuessa on yhteiseltä oppimispolulta hyvä lähteä ottamaan suuntaa ikiomalle ammattilaisen polulle.  

 

Kirjoittaja:
Jaana Kari
kehittäjä KAO Vuokatti, LPT Kuusamon suunnitteluprojektin päällikkö
 

Koulutukseen suunnitteluun oman toimen ohella osallistuneet: 

Sanna Pakkala-Juntunen
opettaja KAO Vuokatti 

Henna Hentilä-Määttä
opettaja KAO Kuusamo, ryhmän omaohjaaja
 

Raisa Ilkko
vs. rehtori, KAO
 

Jaana Pesonen
koulutuspäällikkö, KAO Kuusamo