Hyppää sisältöön

Jatkuva haku

Jatkuva haku on joustava tapa hakeutua opiskelemaan ammatilliseen koulutukseen ympäri vuoden

Jatkuva haku mahdollistaa ammatillisiin opintoihin hakeutumisen ympäri vuoden, silloin kun itsellä on tarve kouluttautua. Haku kaikkiin koulutuksiin ei ole käynnissä koko ajan, mutta monet koulutukset käynnistyvät useita kertoja vuodessa. Jatkuvassa haussa on tarjolla on myös tutkintokoulutukseen valmentavaa TUVA-koulutusta ja aikuisten perusopetusta sekä lyhyt- ja lupakorttikoulutuksia.

Jatkuvassa haussa hakeminen 

Jatkuvassa haussa haetaan sähköisellä lomakkeella koulutuksen omalta sivulta. Koulutuksen vasemmalla sivulla on Hae jatkuvassa haussa -painike. Täytä hakulomakkeeseen kaikki pyydetyt tiedot.

Valintaperusteet ovat samat kuin yhteishaussa hakeville.

Jatkuva haku on tarkoitettu sinulle, jos  

 • olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon 
 • opintosi ovat joskus jääneet kesken ja haluat suorittaa tutkintosi loppuun 
 • sinulla on työelämässä hankittua osaamista 
 • haluat suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia 
 • haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena 
 • et ole saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa 

Jatkuvassa haussa huomioidaan kolme koulutushakutoivetta. Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. 

Jatkuvan haun koulutukset

Koulutustarjonta

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet 

Opiskelija valinta tehdään joillakin aloilla haastattelun perusteella. Seuraavilla aloilla on lisäksi valinta- tai soveltuvuuskoe: 

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 
 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto 
 • Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto 
 • Turvallisuusalan perustutkinto 
 • Musiikkialan perustutkinto 
 • Liikunnanohjauksen perustutkinto 

Kielitaidon arviointi

Kainuun ammattiopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi.  Sinulla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Jos sinun äidinkielesi ei ole suomi, kielitaitosi arvioidaan ennen valintapäätöstä.

Kielikokeen osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen ja puhuminen.

Sinun suomen kielen taitosi voi riittää, jos sinulla on joku alla mainituista todistuksista. Epäselvissä tapauksissa kutsumme sinut kielikokeeseen.

Kielitaito on riittävä seuraavissa tapauksissa:

 • Hakijalla on perusopetuksen päättötodistus, jossa suomi toisena kielenä arvosana on vähintään 7
 • Yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen tutkinnon kaikki osakokeet on suoritettu vähintään tasolla 3
 • Hakijalla on lukion päättötodistus tai ylioppilastutkinto suomen kielellä
 • Hakijalla on aiemmin suomen kielellä kokonaan suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto (ml. näyttötutkintona suoritettu tutkinto)

Liitä todistukset hakemukseesi tai toimita ne opintotoimistoon hakuaikana. Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi sinun tulee toimittaa kopio matkustuslupa-asiakirjasta hakuaikana. Jos sinulla ei vielä hakuaikana ole matkustusasiakirjaa, niin ota se mukaasi, kun tulet kielikokeeseen. Sinulla pitää olla mukana esimerkiksi oleskelulupa, passi tai viisumi.

Jatkuvan haun hakijoille kielikoepäivät

Keväällä 2024

 • tiistai 16.1.2024
 • tiistai 6.2.2024
 • tiistai 12.3.2024
 • tiistai 9.4.2024
 • tiistai 14.5.2024

Opiskelun aloittaminen oleskeluluvalla 

Voit aloittaa opiskelun, kun olet saanut oleskeluluvan. Jos sinulla on jo voimassa oleva oleskelulupa, toimita kopio oleskeluluvasta hakemuksen liitteenä. Jos olet turvapaikanhakijana Suomessa, et tarvitse erillistä oleskelulupaa opiskelua varten. 

Oleskeluluvan hakeminen 

Kun olet saanut valintapäätöksen, hae oleskelulupaa kotimaassasi. Täytä hakemus EnterFinlandin sivuilla tai paperihakemus Suomen edustustossa. Päätöksen oleskeluluvasta tekee Suomen maahanmuuttovirasto. Lisätietoa oleskelulupahakemuksesta.

Oleskelulupa 

Sinun tulee esittää voimassa oleva oleskelulupa, jos et ole Suomen kansalainen. 

Tarvitset oleskeluluvan, jos kansalaisuutesi on joku muu kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechensteinin tai Sveitsin kansalaisuus. Sinun on kuitenkin rekisteröidyttävä Suomessa..Digi- ja väestötietoviraston ohjeet ulkomaalaisen henkilötietojen rekisteröimisestä

Terveydentila 

Joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia, joten huomioi ne jo hakuvaiheessa.  

Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen. 

Opintojen alkaminen ja kesto 

Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot. 

Opintojen alussa sinulle laaditaan HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. HOKSissa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi. Sitten siinä todetaan, että millaista osaamista tarvitset suorittaaksesi haluamasi tutkinnon. Opiskeluaikasi määrittyy HOKSin perusteella.