Hyppää sisältöön
Koulutukset

Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja

Ammattinimike: metsäkoneenkuljettaja

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu metsäalasta, teknologiasta ja metsäkoneenkuljettajan ammatista kiinnostuneille.

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin.

Tavoite ja sisältö

Koulutuksesta saat valmiudet toimia metsäkoneenkuljettajana ja tehden koneellista puunkorjuuta hakkuutyömaalla: työvaiheita ovat puunkaato, runkojen karsinta ja katkonta sekä kuormaus ja kuljetus metsästä tienvarteen. Hankit osaamista myös metsäkoneiden kunnossapidosta.

Opintoihisi sisältyy mm.

 • Talousmetsien käsittely, Kajaani
 • Metsätraktorin käyttö, Kajaani
 • Metsäkoneiden kunnossapito, Kajaani
 • Koneellinen puutavaran valmistus, Toivala
 • Muuntokoulutus ajokoneenkuljettaja, Toivala.

Metsäkoneenkuljettajana voit työskennellä metsäkone- tai puunkorjuuyrityksen palveluksessa tai ryhtyä itse yrittäjäksi.

Toteutus ja kesto

Kajaanissa alkava metsäkoneenkuljettajakoulutus järjestetään Savon ammattiopiston ja Kainuun ammattiopiston yhteistyönä. Puutavaran lähikuljetukseen (ajokone) suuntautuvien opiskelijoiden opetus järjestetään Kajaanissa. Hakkuukoneenkuljettajaksi suuntautuvien opiskelijoiden toinen opiskeluvuosi toteutetaan Siilinjärven Toivalassa.

Opintojen ajaksi on mahdollisuus hakea opiskelija-asuntoa Kajaanista tai Toivalasta.

 

Hakuohjeet

 • Koulutukseen hakeudutaan Opintopolussa. Koulutuksen löydät nimellä Savon ammattiopisto, Kainuun ammattiopisto (Seppälän opetuspiste, Kajaani) Metsäalan perustutkinto.

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opetus on maksutonta. Opiskelukustannuksia voi tulla oppikirjoista ja opiskeluvälineistä, työkaluista tai työelämän lupakorteista.

Lisätietoa koulutuksesta

Opetus on maksutonta. Opiskelukustannuksia voi tulla oppikirjoista ja opiskeluvälineistä, työkaluista tai työelämän lupakorteista.

 • Manninen Osmo

  opettaja

  Toimipaikka

  Metsäala

  Metsäala

 • Kysy koulutuksesta