Hyppää sisältöön

Kainuun ammattiopiston pitkäjänteinen työ kestävän kehityksen edistämiseksi palkittiin OKKA-säätiön sertifikaatilla

Kainuun ammattiopisto (KAO) on tehnyt pitkäjänteisesti työtä oppilaitoksen kestävän kehityksen edistämiseksi. KAO on saanut vuonna 2010 ensimmäisen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön eli OKKA-säätiön myöntämän kestävän kehityksen sertifikaatin tietyille koulutusaloille. Tämän jälkeen sertifikaatti on saatu yksittäisille koulutusaloille ja sertifikaattia on uudistettu sovituin väliajoin itsearvioinnilla ja uudelleen auditoinnilla. Vuosien 2021–2022 aikana tehtiin koko oppilaitoksessa mittava itsearviointi ja sen myötä koulutusaloille omat sekä koko oppilaitoksen yhteinen kehittämissuunnitelma. Itsearviointien päätteeksi oli ulkoinen auditointi, jonka lopputulemana koko KAO:lle myönnettiin OKKA-säätiön sertifikaatti. Sekä henkilöstön että opiskelijoiden sertifiointiprosessiin sitoutuminen on vaatinut paljon työtä, mutta ennen kaikkea se on luonut oppilaitokseen yhteisöllisyyttä. Kun päämäärät on asetettu yhdessä, niin yhdessä niihin on myös helpompi pyrkiä.

”Kestävän kehityksen sertifikaatti on hieno osoitus KAO:lle. Koko organisaatio on usean vuoden ajan sitoutuneesti osallistunut itsearviointi- ja kehittämistyöhön ja nyt koko oppilaitos on sertifioitu. Kestävä kehitys on keskeinen osa KAO:n strategiaa ja nyt tämä näkyy konkreettisesti sertifikaatin myöntämisenä”,  sanoo rehtori Anu Kuosmanen.

KAO:n kestävän kehityksen kehittämissuunnitelmassa on tulevaisuuden tavoitteita sekä ekologisen, taloudellisen, kulttuurisen että sosiaalisen kestävyyden osa-alueilta. Kainuun jätehuollon kuntayhtymän Ekokympin kanssa yhteistyössä päivitetään KAO:n Kajaanin kampusten jätehuollonsuunnitelmaa. Alkuvuodesta 2022 KAO kutsui kokoon työpajatyöskentelyyn Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjiä suunnittelemaan ja valmistelemaan elokuussa 2022 voimaan tulevan valtakunnallisen tutkinnon osan Ilmastovastuullinen toiminta käyttöönottoa. Koulutusaloille on tarkoitus jalkauttaa vastuullisen ammattitaidon osaamislupaukset. KAO:lla järjestetään perinteisesti kaksi kertaa vuodessa kestävän kehityksen teemaviikot.

Kestävän tulevaisuuden rakentamista tukee se, että KAO on mukana Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset -verkostohankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintakulttuuria huomioimaan kestävyysnäkökulmat entistä paremmin. Tavoitteena on pienentää oppilaitoksen ympäristövaikutuksia sekä kouluttaa ammattilaisia, jotka osaavat huomioida kestävyysasiat omassa työssään ja toiminnassaan. Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Aihealueet