Hyppää sisältöön

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2021 yhteishaku

Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 7.4.2021. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen toisen asteen oppilaitoksiin (Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin lukio) on ensisijaisia hakijoita yhteensä 761 ja yhteishaun aloituspaikkoja oli yhteensä 742.

Kainuussa peruskoulun päättäviä oppilaita oli yhteishaun hakuaikana 746. Yhteishaussa peruskoulun päättäneiden lisäksi voivat hakea ne, joilla ei ole toisen asteen ammatillista tutkintoa. Uusi oppivelvollisuuslaki kosketta tänä keväänä perusopetuksessa päättävää ikäluokkaa. Kainuun ammattiopistoon voivat hakea kaiken ikäiset ja ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneet hakijat ns. jatkuvan haun kautta koko lukuvuoden ajan.

Lukiokoulutuksessa vapaita opiskelupaikkoja maakunnassa

Kajaanin lukioon oli ensisijaisia hakijoita hieman enemmän kuin aloituspaikkoja. Muihin Kainuun lukioihin oli ensisijaisia hakijoita vähemmän kuin aloituspaikkoja.

Kajaanin ammatillisen koulutuksen suosituimmat linjat

Kajaanissa ammatilliseen koulutukseen ensisijaisia hakijoita on aloituspaikkaa kohden 1,01 hakijaa. Suosituimpia koulutuksia suhteessa aloituspaikkoihin olivat Kajaanin rakennusalan, autoalan sekä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnot. Kainuun perusopetuksen päättävien keskuudessa ammatillinen koulutus oli hieman lukiokoulutusta suositumpaa.

Peruskoululaisista noin 10 % haki toisen asteen oppilaitoksiin Kainuun ulkopuolelle ja määrä säilyi entisellä tasolla. Osa näistä hakijoista aloittanee toisen asteen koulutuksen kuitenkin Kainuussa, koska hakijamäärät ovat suuria Etelä-Suomessa erityistehtäviä omaavien oppilaitosten osalta.

Kainuun 16-vuotiaiden ikäluokka on vakiintunut 720 – 750 opiskelijan tasolle kuluvan vuosikymmenen ajaksi, joskin se edelleen jatkaa voimakasta keskittymistä Kajaanin alueelle. Seuraavan vuosikymmenen alussa perusopetuksessa päättävä ikäluokka näyttää laskevan nykyisestä 20 % ja sen jälkeen lasku näyttää vielä entisestään kiihtyvän, mikäli maakunnan väestörakenteessa ei tapahdu tänä aikana merkittävää nuorentumista muuttoliikkeen seurauksena. Vuonna 2021 syntyvät lapset tulevat yhteishakuikään vuonna 2037.

Nuoret saavat tiedot opiskelupaikoistaan 17.6.2021 alkaen. Opiskelupaikan vastaanottamisesta tulee ilmoittaa oppilaitoksiin viimeistään 1.7.2021.

Lisätietoja oppilaitoksista.

Yhteistyöterveisin,

Anssi Tuominen liikelaitoksen johtaja

Aihealueet