Hyppää sisältöön

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2024 yhteishaku

Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 19.3.2024. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen toisen asteen oppilaitoksiin – Kainuun ammattiopistoon ja Kajaanin lukioon – on ensisijaisia hakijoita yhteensä 762, mikä on 10 hakijaa enemmän kuin vuonna 2023. Yhteishaun aloituspaikkoja oli 824.

”Jokaiselle oppivelvolliselle löytyy opiskelupaikka perusopetuksen jälkeen, mikä on ensiarvoista”, toteaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja Anni Miettunen.

Yhteishaun lisäksi voi hakea jatkuvan haun kautta

Yhteishaussa peruskoulun päättävien lisäksi voivat hakea ne, joilla ei ole toisen asteen ammatillista tutkintoa tai ylioppilastutkintoa. Kajaanin perusopetuksen päättävien oppilaiden keskuudessa lukiokoulutus oli hieman ammatillista koulutusta suositumpaa. Kainuun ammattiopistoon voi hakea myös jatkuvan haun kautta. Jatkuvan haun kautta ammatilliseen koulutukseen hakeutuu eri ikäisiä opiskelijoita hankkimaan itselleen ensimmäisen ammatillisen perustutkinnon, päivittämään osaamistaan tai opiskelemaan kokonaan uuden ammatin. Miettunen korostaa: ”Kainuun ammattiopiston työelämäyhteistyö vaikuttaa merkittävästi ammattiin valmistuvien työllistymiseen ja alueen elinvoimaan.”

Lukiokoulutuksen hakutilanne Kajaanissa ja maakunnassa

Kajaanin lukiossa ensisijaisia hakijoita lukiokoulutukseen oli 201, kun vastaava luku viime vuonna oli 182. Kaiken kaikkiaan koko maakunnan alueella lukiokoulutuksessa on vielä vapaita opiskelupaikkoja. Kainuun lukioihin oli ensisijaisia hakijoita vähemmän kuin on aloituspaikkoja.

Ammatillisen koulutuksen suosituimmat tutkinnot

Kajaanissa Kainuun ammattiopiston suosituimpia koulutuksia, joihin oli ensisijaisia hakijoita määrällisesti eniten tutkintoa kohden, olivat sähkö- ja automaatioalan, logistiikan, kasvatus- ja ohjausalan, ravintola- ja cateringalan, talotekniikan sekä kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnot. Kuusamossa suosituin oli sähkö- ja automaatioalan perustutkinto. Vuokatin liikunnanohjauksen perustutkintoon oli yhtä paljon ensisijaisia hakijoita kuin on aloituspaikkoja. Kajaanissa prosessiteollisuuden, puutarha-alan, matkailualan sekä musiikkialan perustutkintoihin oli vähän ensisijaisia hakijoita, Kuusamossa vähiten ensisijaisia hakijoita oli ravintola- ja cateringalan perustutkintoon.

Kajaanin peruskoulujen päättäviä oppilaita oli yhteishaun hakuaikana 439

Kainuun 16-vuotiaiden ikäluokka on seuraavat 6 vuotta noin 720–780 oppilasta, jonka jälkeen perusopetuksessa päättävien määrä näyttää laskevan reilusti, ellei maakunnan väestörakenteessa tapahdu merkittävää nuorentumista muuttoliikkeen seurauksena. Vuonna 2024 syntyvät lapset tulevat yhteishakuikään vuonna 2040.

Nuoret saavat tiedot opiskelupaikoistaan 13.6.2024 alkaen. Kainuun ammattiopisto lähettää hyväksytyille opiskelijavalintapäätöksen sähköpostitse ja Kajaanin lukio kirjeitse. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viimeistään 27.6.2024. Varasijojen voimassaolo päättyy 16.8.2024.

Lisätietoja oppilaitoksista.

Yhteistyöterveisin
Anni Miettunen
johtaja
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
+358 40 670 9640
anni.miettunen@kao.fi

Aihealueet