Hyppää sisältöön

StudioK tuo ”driveä” etäopetukseen

Kajaanin ammattiopiston hyvinvointialan sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun sairaan- ja terveydenhoidon osaamisalan tiloihin (Taito 2) on rakennettu ja varustettu uusi avoin simulaatio- ja terveysteknologian testiympäristö, joka tuntee nimen ”StudioK”. Valmistunut ympäristö mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon etähoidon prosessien kehittämisen sekä tarjoaa alueellisille ja kansallisille terveysteknologian yrityksille testaus- ja pilotointiympäristön heidän tuote- ja liiketoiminnan kehitykseen. Uusi oppimisympäristö palvelee tehokkaasti perusopetusta kuin alan erikoistumis- ja täydennyskoulutusta ja laaja-alaista osaamisen varmistamista sekä kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla. Ympäristö voidaan myös hyödyntää laajasti KAO:n sekä KAMK:n eri osaamisalojen etäkoulutuksen toteuttamisessa.

Projekti toteuttiin EU:n rakennerahaston ”Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020”-ohjelman 2. toimintalinjan erityistavoitetta ”Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta” ajalla 1.5.2019 – 30.6.2020. Uusi ympäristö luo sairaan- ja terveydenhuollon osaamisalalle sekä hyvinvointialalle vetovoimaisuutta, positiivista julkisuuskuvaa, edistää alueen mahdollisten terveysteknologiayritysten tuotekehitystä ja liiketoiminta mahdollisuuksia sekä kehittää edelleen alueen sosiaali- ja terveydenhuollon tiivistä koulutus-sekä työelämäyhteistyötä.

StudioK on osoittautunut jo muutaman kuukauden aikana tarpeellisuutensa sekä vetovoimaisuutensa yhtenä kiinnostavimmista oppimisympäristöistä KAO/KAMK:n Taito 2 rakennuksessa. Ympäristön luomat mahdollisuudet etäopetuksen järjestämiseen ja jakamiseen ovat tuoneet selkeää lisäarvoa niin KAMK:n sairaan- ja terveydenhuollon osaamisalan etäopetusmenetelmiin kuin KAO:n hyvinvointialan koulutukseen. Ympäristö on kerännyt laajalti positiivista palautetta myös kampuksen ulkopuolelta, mm. Kuusamon kaupungille myyntipalveluna toteutettavan koulutuksen kautta.

StudioK on avannut myös uusia keskusteluyhteyksiä työelämän (Kainuun sote) suuntaan, mahdollisten etäsovellusten avulla toteutettavien yhteiskoulutusten/täydennyskoulutusten järjestämiseksi ja keskusteluja on jo käyty yhteistyön tiivistämisestä myös Kainuun uuden sairaalan osaamiskeskustoiminnan kanssa. Jatkuvan oppimisen näkökulmasta yhteissimulaatioiden nähdään vaikuttavan selkeästi positiivisesti myös hoitotyön osaajien siirtymiseen valmistavasta koulutuksesta työelämään ja sitouttaessa heitä jo oman alueen työelämän toimintakulttuuriin ja työyhteisöihin.

Aihealueet