Hyppää sisältöön

Kodin ja koulun välinen yhteistyö – arvokasta tukea nuorelle

Kotien ja koulun välinen sujuva yhteistyö on merkityksellistä nuorten opiskelijoidemme sujuvan opiskelun turvaamiseksi. Toivomme että näette tämän yhteistyön yhtä tärkeänä kuin mekin.

Jokaisella opiskelijalla on omaohjaaja, opettaja, jonka kanssa opiskelija suunnittelee opintojen etenemistä ja joka kulkee rinnalla opintojen ajan. Omaohjaajan kanssa opiskelijat käyvät keskusteluja opintojen aikana ja huoltajat voivat halutessaan osallistua näihin keskusteluihin. Lisäksi opintojen aikana opinto-ohjaajat ohjaavat opiskelijoita kunkin henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti esimerkiksi kaksoistutkinnon suorittamisessa tai jatko-opintoihin hakeutumisessa. Mikäli nuori asuu opintojen aikana asuntolassamme, on hänen arjessaan mukana myös asuntolanohjaaja. Asuntolanohjaajat ovat yhteydessä jokaiseen kotiin opintojen alettua.

Meillä on käytössämme Wilma, joka kokoaa opiskelijoiden opintoihin liittyvät asiat yhteen paikkaan. Wilmasta löytyvät henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) liittyvät tiedot eli suunnitellut opinnot ja aikataulut, työelämässä tapahtuvaan oppimiseen liittyvät sopimukset sekä valmiiksi saadut ja arvioidut opinnot. Lisäksi Wilman kautta voi anoa poissaololuvan opinnoista ja sinne dokumentoidaan opiskelijan opintojen tukemiseen liittyvät asiat.

Wilman tarkoitus on helpottaa tiedonkulkua koulun ja kotien välillä. Wilman kautta tavoitatte viesteillä niin opettajat, ohjaajat kuin terveydenhoitajat ja kuraattoritkin. Opiskelijat saavat omat Wilma-tunnuksensa opintojen alkaessa ja huoltajien tulee luoda omat tunnukset Wilmaan Suomi.fi-palvelussa. Löydätte tarkemmat ohjeet www.kao.fi/wilma -sivulta. Suosittelemme lämpimästi luomaan omat Wilma-tunnukset, ellette ole sitä jo tehneet.

Wilma-viestien lähettämisen lisäksi voitte aina soittaa meille, henkilöstön yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme: https://www.kao.fi/tietoa-kaosta/ota-yhteytta/yhteystiedot/.

Järjestämme kohtaamisia huoltajien ja koulun henkilöstön kesken. Syyskuun lopussa järjestetään kaikille yhteinen tapaaminen, jossa on mahdollista tutustua koulun henkilöstöön ja käydä keskustelua opinnoista. Tämän lisäksi koulutusaloilla voidaan pitää erillisiä kotiväeniltoja ja asuntoloissa avointen ovien tapahtumia.

Mikäli jokin asia nuoren opintoihin liittyen mietityttää, olkaa matalalla kynnyksellä yhteydessä hänen omaohjaajaansa.

Aihealueet