Hyppää sisältöön

Turvallisuusalan uudet tuulet Kainuun ammattiopistossa

Turvallisuusala on erittäin monipuolinen ala ja tekijöitä tarvitaan niin yksityisellä turvallisuuspuolella kuin viranomaisten puolella. Lähdimme koulutusalana tähän haasteeseen mukaan kehittämään alueellista koulutusta yhdessä alan toimijoiden kanssa. Vartioimisliikkeiden kanssa olemme tehneet pitkään tiivistä yhteistyötä ja koulutuksia on räätälöity yrityksille niiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Myös viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö on tiivistynyt vuosien aikana.

Turvallisuusalan työntekijöiltä odotetaan joustavuutta ja hyvää asiakaspalveluasennetta sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tärkeitä ominaisuuksia alalla ovat luotettavuus, positiivinen asenne, paineensietokyky ja sitoutuminen. Työtehtävät ovat monipuolisia ja jatkokoulutusmahdollisuudet ovat laajat julkisen sektorin ammatteihin, mm. poliisin, palo- ja pelastustoimen ja vankeinhoidon ammatteihin, joten oma paikka turvallisuusalan sektorilta löytyy varmasti jokaiselle alasta kiinnostuneelle.

Kainuun ammattiopiston turvallisuusalalla on syksyn alussa tullut voimaan uudet tutkinnon perusteet. Lähdimme kehittämään opiskelijoille uutta opintopolkua kuluneen vuoden aikana ennen kaikkea koskien uutta opintopolkua pelastustoiminnan osalta. Kevään aikana etsimme rekrytoinnin kautta pelastustoiminnan ammattilaista mukaan tiimiin. Saimme palkattua kaksi tuntiopettajaa kehittämään alaa yhdessä. Teimme myös Kainuun pelastuslaitoksen kanssa koulutus- ja yhteistyösopimuksen. Kuluneen vuoden aikana on turvallisuusalan tiloissa tehty remonttia. Välineistöä ja tiloja on uusittu mm. rakentamalla opiskelijoille pienimuotoinen kuntosali, jotta opintojen aikana opiskelija voi harjoitella ja treenata omien tarpeiden mukaan myös koulupäivien aikana.

Tuleva opiskelija voi valita opintojen aikana kolmesta opintopolkusta; vartija ja järjestyksenvalvoja, turvatekniikka sekä pelastustoiminta. Opinnot etenevät jokaisen henkilökohtaisen opintopolun mukaisesti. Alalle voi hakeutua sekä yhteishaun että jatkuvan haun kautta; perustutkintoon, ammattitutkintoon että erikoisammattitutkintoon. Pääsykokeita ei jatkossa turvallisuusalalle ole, mutta pelastustoimintaan suuntautuvan terveydentila tulee olla työn vaatimuksiin nähden riittävä ja se testataan pelastustoiminnan opintojen aikana.

Tervetuloa tutustumaan alan koulutustarjontaan, toimintaan sekä tiloihin. Opiskelijat ovat esittelemässä päivän aikana välineitä, toimintaa sekä osaamistaan. Tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille. Avoimet ovet ovat turvallisuusalan KAO 60 vuotta -juhlavuoden tempaus.

Avoimet ovet Turvallisuusala keskiviikkona 16.11.2022 klo 8.00–16.00

Opintie 3 / OPPI 5 turvallisuusalan tilat, 87100 Kajaani

Tervetulleeksi toivottavat turvallisuusalan tiiminvetäjät Minna Keränen ja Jouko Nurkkala