Hyppää sisältöön
Koulutukset

Ajoneuvoalan ammattitutkinto – latukoneenkuljettajien tekniikkakoulutus

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Latu- ja rinnekoneiden sähkö – ja hydrauliikkajärjestelmiin keskittyvä koulutus, ko. koneiden kuljettajille ja päivittäishuoltoja suorittaville.

Tavoite ja sisältö

Vuokatin urheiluopisto toteuttaa yhdessä Kainuun ammattiopiston autoalan kanssa latukonekuljettajille suunnatun tekniikkakoulutuksen. Koulutus soveltuu erinomaisesti henkilöstön ammattitaidon päivittämiseen ja uuden osaamisen hankkimiseen. Koulutuksen avulla opiskelija saa itselleen lisäosaamista modernien ajoneuvojen ajamiseen, huoltoon ja kunnossapitoon.

Koulutuksen sisältö

Huom. aikataulutus on alustava ja muutokset ovat mahdollisia.

Käytännön sähkötekniikkaa 1 päivä + verkko-opinnot

 • Latukoneen sähköjärjestelmä
 • Sähkökaavioiden tulkitseminen (Asiakkaan kone-esimerkit)
 • Lisävaruste asennukset
 • Verkkomateriaali- sekä tehtäviä ennakkoon Prodiagsissa

Hydrauliikka 1 päivää + verkko-opinnot

 • Hydrauliikan perusteet, latukoneen hydrauliikkapiiri
 • Hydrauliikan komponentit
 • Hydrauliikkakaaviot ja piirrosmerkit
 • Verkkomateriaali- sekä tehtäviä ennakkoon Prodiagsissa

Ohjausjärjestelmien perusteet ja anturitekniikka, 1 päivä + verkko-opinnot

 • Ohjausjärjestelmien komponentit ja rakenteet
 • Latukoneen ohjausjärjestelmä
 • Anturitekniikkaa
 • Verkkomateriaali- sekä tehtäviä ennakkoon Prodiagsissa

Sähköhydrauliikka 1 päivä + verkko-opinnot

 • Hydrauliikka kaaviot ja piirrosmerkit, kertaus
 • Sähköinen esiohjaus, toiminta ja säätäminen
 • Suljetun piirin hydrauliikkajärjestelmät
 • Hydrauliikan puhtaus ja suodatus

Dieselmoottorit, peruskurssi 1 päivä, + verkko-opinnot

 • Dieseltekniikan perusteet
 • Commonrail tekniikka
 • Komponentit ja niiden sijainti
 • Perusdiagnostiikka
 • Verkkomateriaali- sekä tehtäviä ennakkoon Prodiagsissa

Sähkötekniikan ja hydrauliikan käytännön harjoitukset

Koulutuksen toteutus

Koulutuksessa perehdytään seuraaviin aiheisiin koneen kuljettajan näkökulmasta:

 • Sähkötekniikan perusteet
 • Hydrauliikan perusteet
 • Ohjausjärjestelmät
 • Anturitekniikka
 • Dieseltekniikka
 • Sähköhydrauliikka

Opiskeltava materiaali on verkossa etukäteen ja lähipäivinä teoriaa tukee käytännön harjoitukset.

Koulutuksen aikana suoritetaan Ajoneuvoalan ammattitutkinnosta tutkinnon osa Työkoneiden ja – laitteiden korjaustyöt.

 

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Lisätietoa koulutuksesta

 • Kurtti Jyrki

  opettaja

  Toimipaikka

  Autoala

  Autoala

 • Kysy koulutuksesta