Hyppää sisältöön
Koulutukset

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä

Ammattinimike: maaseutuyrittäjä

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu maatalousalasta kiinnostuneille tai jo maatalousalalla työskenteleville.

Kielitaitovaatimukset

Taitotasoasteikolla A2.2

Tavoite ja sisältö

Koulutuksesta saat perusvalmiudet maaseutuyrittäjänä toimimiseen. Opintoihisi sisältyy mm.

 • erilaisiin koneisiin, huoltoon perehtymistä
 • maaseutuyrittämistä
 • maatalouden käytännön töitä
 • peltotöitä.

Lisäksi valintasi mukaan esimerkiksi

 • luonnonmukaista tuotantoa
 • maatalouskoneiden mm. traktorin käyttöä ja huoltoa
 • hevosen hoitoa
 • lypsykarjan hoitoa.

Koulutuksen aikana suoritat T-luokan ajokortin, tulityökortin sekä työturvallisuuskortin.

Maaseutuyrittäjänä voit työskennellä esimerkiksi maarakennustyömailla, viheralan yrityksissä, kaupunkien, kuntien ja seurakuntien palveluksessa, maaseutuyrityksissä ja eläintenhoitotöissä tai yrittäjänä.

Toteutus ja kesto

Maaseutuyrittäjän tai työkoneenkuljettajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja käytännön harjoittelua oppilaitoksen oppimisympäristöissä sekä yrityksissä.

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Maatalousalan verkkototeutuksena toteutettavassa koulutuksessa teoriaopinnot voi suorittaa verkossa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen missä päin Suomea tahansa. Verkko-opinnoissa opitaan työtä tekemällä ja opinnot toteutetaan joustavasti työssä oppimalla, erilaisissa maatalousalan yrityksissä, verkko-opintoina ja/tai lähiopetuksessa Kajaanissa Seppälän toimipisteessä.

Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Hakuohjeet

 • Toisen asteen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori.

  Yhteishaun hakuaika

  Yhteishaku on 20.2. − 19.3.2024. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Opinnot alkavat elokuussa 2024.

  Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Terveydelliset tekijät lueteltuina Opintopolussa.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

  Koulutukseen voi olla pääsy- ja soveltuvuuskoe. KAOssa pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään huhti-toukokuussa. Lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeista Opintopolussa.

  Kainuun ammattiopiston pääsykokeet keväällä 2024.

  Kielitaidon arviointi

  Yhteishaussa ulkomaalaisella todistuksella ja harkintaan perustuvassa valinnassa riittämättömällä tutkintokielen taidolla hakevat kutsutaan kielikokeeseen huhtikuussa. Ellei sinulla ole päättötodistusta ja äidinkielesi on muu kuin suomi, saat kutsun kielikokeeseen. TUVA-hakija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, saa kutsun kielikokeeseen. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Katso lisätietoa hakemisesta

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opetus on maksutonta. Opiskelukustannuksia voi tulla oppikirjoista ja opiskeluvälineistä, työkaluista tai työelämän lupakorteista.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Korhonen Kaisu

  opettaja

  Toimipaikka

  Maatalousala

  Maatalousala

 • Kemppainen Tanja

  opintosihteeri

  Toimipaikka

  Logistiikka-ala

  Luonto- ja ympäristöala

  Maarakennusala

  Maatalousala

  Metsäala

  Opintotoimisto

  Opiskelijapalvelut

  Puutarha-ala

  Logistiikka-ala

  Luonto- ja ympäristöala

  Maarakennusala

  Maatalousala

  Metsäala

  Opintotoimisto

  Opiskelijapalvelut

  Puutarha-ala

 • Kysy koulutuksesta