Hyppää sisältöön
Koulutukset

Perhepäivähoitajasta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi -muuntokoulutus (30 osp)

Kohderyhmä

Kohderyhmä on perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneet, joilla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan tutkinnon osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Tavoite ja sisältö

Koulutus antaa perhepäivähoidon ammattitutkinnon suorittaneille kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenohjaajan tehtäviin (valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018). Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla varhaiskasvatuksessa.

Toteutus ja kesto

Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutuksen pituus voi vaihdella yksilöllisesti aikaisemman osaamisen perusteella.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Lisätiedot

Lisätietoa varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen -tutkinnonosasta: Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto – ePerusteet (opintopolku.fi)

Opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Perhepäivähoidon ammattitutkinnon suorittaneille on luotu mahdollisuus jatkokouluttautua varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin suorittamalla 30 osaamispisteen laajuiset opinnot.

Muuntokoulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla lomakkeella. Opiskelija valinta tehdään hakemusten ja haastattelun perusteella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa oppisopimuskoulutus. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Yhteystiedot

 • Saxholm Soili

  opettaja

  Toimipaikka

  Kasvatus- ja ohjausala

  Sosiaali- ja terveysala

  Kasvatus- ja ohjausala

  Sosiaali- ja terveysala

 • Kysy koulutuksesta