Hyppää sisältöön
Koulutukset

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

Ammattinimike: maalari

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pintakäsittelyalan perustutkintokoulutus on suunnattu rakennusmaalarin ammatista kiinnostuneille. Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa tutkintoa. Koulutus soveltuu ammatinvaihtajille sekä alalla työskenteleville, joilta puuttuu tutkintotodistus osaamisestaan.

Tavoite ja sisältö

Pintakäsittelyalan perustutkinto (180 osp) muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Opiskeluaikana saat perusvalmiudet toimia oma-aloitteisesti alan työtehtävissä.

Rakennusmaalarina hallitset seinien ja kattojen tasoitus. Osaat tehdä sisä- ja ulkomaalaustyöt pohjatöistä valmiiseen pintaan asti. Hallitset seinien tapetoinnin ja lukkopontillisten lattiamateriaalien asennuksen. Osaat valita monipuolisesti materiaalit sekä oikeanlaiset työmenetelmät ja työvälineet.

Voit syventää osaamista valinnaisilla tutkinnon osilla, kuten puupintojen pintakäsittely, vedeneristyksen perustyöt, tapetointi, lattiapäällysteiden uusimisen sekä pientalojen ulkomaalaus.

Toteutus ja kesto

Työskentelet oikeissa asiakasprojekteissa ja hankit työelämätaitoja opiskeluaikana. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Voit siirtyä opintojen aikana yksilöllisen opintopolkun mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Henkilökohtaistamisessa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen ja arvioidaan, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai siirtyä suoraan näyttöihin.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet samalla hakulomakkeella, kuin muihinkin koulutuksiimme jatkuvassa haussa. Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Lisätietoa koulutuksesta

 • Korhonen Mika

  opettaja

  Toimipaikka

  Pintakäsittelyala

  Rakennusala

  Talotekniikan ala

  Pintakäsittelyala

  Rakennusala

  Talotekniikan ala

 • Kysy koulutuksesta