Hyppää sisältöön
Koulutukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuden perusteet 15 osp

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon alan ammattilaisille, jotka työskentelevät erilaisissa palvelutehtävissä.

Tavoite ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille perusteet ja käytännönläheinen ymmärrys sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuuden eri osa-alueista sekä kyky toimia tehokkaasti ja ammatillisesti erilaisissa asiakastilanteissa.

Koulutus keskittyy erityisesti ennakoivaan turvallisuustyöhön.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuuskulttuurin kehittäminen:

 • Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin periaatteet ja käytännön sovellukset
 • Riskienarvioinnin ja uhkatilanneanalyysin menetelmät ja työkalut
 • Turvallisuustoiminnan suunnittelun ja kehittämisen strategiat ja prosessit

Asiakastarpeiden huomioiminen turvallisuustyössä:

 • Asiakasprofiilien ja riskitekijöiden kartoittaminen ja analysointi
 • Asiakaskohtaamisten ennakoinnin ja suunnittelun käytännönläheiset mallit

Paloturvallisuus:

 • Paloturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden tulkinta ja noudattaminen
 • Palovaroittimien ja sammuttimien käytön harjoittelu
 • Tulipalon ennaltaehkäisyn ja evakuointimenettelyiden suunnittelu ja toteutus

Toimitilaturvallisuus:

 • Toimitilojen turvallisuusriskien kartoittaminen ja hallinta
 • Fyysisen turvallisuuden ja kulunvalvonnan tekniset ratkaisut
 • Tietoturvallisuuden ja tietosuojan parhaat käytännöt

Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus:

 • Konfliktien hallinnan ja ratkaisun strategiat ja tekniikat
 • Haastavien asiakastilanteiden käytännön harjoittelu
 • Tapahtuman jälkeisen purun ja oppimisen prosessit

Koulutusmenetelmät:

Koulutus sisältää luentoja, verkkotehtäviä, ryhmätyöskentelyä, case-esimerkkien analysointia, simulointia ja käytännön harjoituksia.

Koulutuksen näyttö ja palaute:

Koulutuksen osaaminen suoritetaan näyttötehtävällä ja palaute tehdään palautelomakkeella.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Lisätietoa koulutuksesta

 • Nurkkala Jouko

  opettaja

  Toimipaikka

  Turvallisuusala

  Turvallisuusala

 • Kysy koulutuksesta