Hyppää sisältöön
Koulutukset

Suunhoidon osaamisalaopinnot

Ammattinimike: hammashoitaja

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on tarkoitettu pääasiassa henkilöille, jotka ovat suorittaneet sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kaksi kaikille pakollista ensimmäistä tutkinnon osaa tai jotka ovat suorittaneet lähihoitajatutkinnon ja haluavat vaihtaa osaamisalaa.

Koulutukseen on terveydentilavaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin.

Opiskelijavalinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden perusteella. Opiskelijalla täytyy olla oppisopimuspaikka hammashoitolaan.

Opintojen sisältö

Suunhoidon osaamisalaopinnot pitävät sisällään kaksi tutkinnon osaa: Suun hoitotyössä toiminen 40 osp ja Suun terveyden edistämisessä toimiminen 35 osp.

Toteutus

Koulutus toteutetaan Kajaanissa oppisopimuksella monimuoto-opintoina; lähiopetusta on neljä kertaa kuukaudessa.

Opintoihin sisältyy lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista oppisopimuksella sekä kaksi näyttöä.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Lisätietoa koulutuksesta

 • Torvinen Miia

  opettaja

  Toimipaikka

  Kasvatus- ja ohjausala

  Sosiaali- ja terveysala

  Kasvatus- ja ohjausala

  Sosiaali- ja terveysala

 • Kysy koulutuksesta