Hyppää sisältöön
Koulutukset

Yrittäjyyspolku / Yritystoiminnan suunnittelu

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon opiskelijat, työssä olevat yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilötyritystoiminnan käynnistäneet henkilöt, jotka haluavat kehittää yritysideaansa. Pääsyvaatimuksena ovat olemassa olevat perustiedot yrittäjyydestä, esimerkiksi yto yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp) tai vastaavat tiedot ja taidot.

Tavoite ja sisältö

Yrittäjämäinen opiskelu on tekemällä oppimista. Opit yrittäjyyteen liittyviä tietoja ja taitoja, esimerkiksi oman työn suunnittelua ja vastuunottamista. Pääset kokeilemaan ja kehittämään omia vahvuuksiasi ja osaamistasi. Opiskelet tiimissä ja verkostoidut, hankit osaamista yksin tai yhdessä.

Yrittäjämäinen tapa opiskella omaa alaa on käytännön läheinen tapa hankkia osaamista. Voit työskennellä omassa yrityksessäsi tai perustaa opintojesi aikana harjoitusyrityksen tai oikean yrityksen, jossa pääset kokeilemaan yritysideaasi. Tuemme sinua yrittäjyyspolullasi. Voit yhdistää yrittäjämäisen tavan opiskella mihin tahansa alaan.

Yrittäjyyspolulla kuljet kohti yrittäjyyden taitoja ja voit edetä oman kiinnostuksen mukaan. Yrittäjyyspolun aikana viet omia yrittäjyysideoita ja -aikomuksia eteenpäin, teet liiketoimintasuunnitelman sekä laadit kannattavuus- ja rahoituslaskelmia. Koulutuksen aikana suoritat näyttönä tutkinnon osan Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp), jonka aikana voi syventää omia perustietoja yrittäjyydestä sekä mahdollisesti kokeilla omaa yritysideaa konkreettisesti esimerkiksi NYT-yrittäjänä.

Toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, aloitukset vuosittain tammikuussa ja elokuussa.

Opetusta on torstaisin klo 13-16, mahdollisuus on osallistua lähiopetukseen sekä verkon kautta. Lisäksi opiskelijat voivat varata yksilöohjausta tarpeiden mukaan oman yritysidean eteenpäin viemiseksi.

Koulutus kestää noin 5 kuukautta, jonka jälkeen on mahdollisuus jatkaa halutessaan yrittäjyysopintoja suorittamalla esim. Yrityksessä toimiminen tutkinnon osan.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Lisätiedot

Opetus on opiskelijalle maksutonta.

Ennen koulutuksen aloittamista opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa suunnitellaan opiskelijan kanssa koulutuksen tavoitteet ja suoritettavat tutkinnon osat.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Mylly Heli

  opettaja

  Toimipaikka

  NYT-yrittäjyys

  YTO-opetus

  NYT-yrittäjyys

  YTO-opetus

 • Kysy koulutuksesta