SNOW – Study now the World

Study now the World – SNOW

Toteutusaika:

1.6.2018 – 31.5.2021

Hankkeen teema:

SNOW on KA1-liikkuvuushanke, jonka päätavoite on tarjota opiskelijoilemme tai asiantuntijoillemme mahdollisuus työssäoppimis- tai oppilaitosjaksoon Euroopassa. Hanke on VET Mobility Charterin alainen.

 Muita tavoitteita ovat:

– aktivoida opiskelijoiden ja asiantuntijoiden vieraiden kielten osaamista

– lisätä vieraiden työkulttuurien, arkielämän ja työelämän tuntemusta

– lisätä osallistujien taitoja sosiaalisessa elämässä ja parantaa viestintä- ja ryhmätyötaitoja monikulttuurisessa ympäristössä

– monipuolistaa ja lisätä opiskelijan tai asiantuntijan ammatillista osaamista ja työtaitoja

Yhteyshenkilö:

Kansainvälisyyskoordinaattori Risto Virkkunen  044 5948 580

Erasmus+ _www