Hyppää sisältöön

Puutarhatuotannon uusien menetelmien elinkaariset ympäristövaikutukset – Puutarha-LCA

Toteutusaika

1.1.2020 – 30.6.2023

Rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriö
Kainuun ammattiopisto
Luonnonvarakeskus

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on määrittää kehittyvän puutarhatuotannon elinkaariset ympäristövaikutukset esimerkkitapausten avulla ja tuoda ne alkutuottajien, tunneli- ja vertikaalijärjestelmävalmistajien, koulutuksen, neuvonnan, tutkimuksen sekä elinkeinoverkoston päättäjien ja kuluttajien tietoisuuteen. Elinkaariarvioinnin avulla voidaan tuoda esille uusien tuotantotapojen hyvät ja huonot puolet sekä ohjata tuotantomenetelmien ja tuotteiden kehitystä ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Tulevat tutkimus- ja kehittämistoimenpiteet voidaan ajantasaisen tiedon avulla keskittää tuotannoissa havaittuihin ongelmakohtiin. Hanketta toteutetaan yhdessä luonnonvarakeskuksen kanssa.