Hyppää sisältöön
*

Kantri Sampo -Luonnosta ja elintarvikealalta hyvinvointia ja palveluita Kainuuseen

Toimintaa laadun ja kilpailukyvyn lisäämiseksi

Kantri-Sampo –hanke on Kainuun ammattiopiston hallinnoima yhteistyö- ja valmennus-, koulutushanke. Toisena toteuttajana on ProAgria Kainuu ry.

Kantri-Sampo -hankkeen kohderyhmänä ovat Kainuulaiset maaseutu-, luonto- ja luonnontuotealan, hoitoalan sekä elintarvike- ja elintarvikkeiden jatkojalostusalan yrittäjät, yrittäjiksi aikovat ja luonnonvara-alan opiskelijat, sekä alan kehittäjäverkostot ja toimijaorganisaatiot.

Kantri-Sampo -hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjien menestymisedellytyksiä heidän osaamistaan kehittämällä, sekä lisätä yhteistyötä ja yrittäjyysvalmiuksia kohderyhmien parissa. Tavoitteena on yhteistyö yli toimialojen, uudenlaiset toimialoja yhdistävät tuotteet, palvelut, innovaatiot sekä lähialuetuotannon tilaustoimitusketjujen maakunnan sisäiset ratkaisut. Tavoitteena on myös kehittäjäverkoston osaaminen lisääntyminen.

Impilinnan oppimisympäristöä kehitetään yrittäjyyden alustaksi. Impilinnan tuotekehityskeittiötä voi vuokrata yrityskäyttöön päivähinnalla. Impilinnassa on tarjolla myös kokous- ja juhlatiloja. Tutustu Impilinnan palveluihin.

Kantri-Sampo. -hankkeen toimenpiteitä ovat kohderyhmälle tarjottavat valmennus, lyhytkoulutukset, työpajat, opintomatkat sekä ohjaus toiminnan laadun ja yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi. EU-osarahoitteinen (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto) valmennus turvaa yrittäjille edullisen osallistumismahdollisuuden.

Koulutusteemat:

  • Green Care -toiminta maaseutuyrityksissä ja monipuolistuva maaseutuyritys
  • Luonnontuotteiden hyödyntäminen hyvinvointi- ja hoitotuotteissa sekä palveluissa
  • Luonnontuotteiden hyödyntäminen käsityö- ja koristetuotteissa
  • Luonnontuotteiden hyödyntäminen elintarviketuotteissa ja ateriapalveluissa

Kantri Sampo -hankkeen koulutukset

Tutustu lyhytkoulutuksiin

Toteutusaika

1.7.2019 – 31.12.2022

Rahoittaja

Kainuun ELY -keskus
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa elintarvike-, luonto- ja hyvinvointi alojen yrittäjien ja aloittavien yrittäjien menestymisedellytyksiä, toiminnan laatua, kannattavuutta ja kilpailukykyä, heidän osaamistaan kehittämällä.