Hyppää sisältöön

Innostu vanhustyöstä

Toteutusaika

1.3.2021 – 31.5.2023

Rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen teema

Innostu vanhustyöstä – hankkeen tarkoituksena on lisätä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kiinnostusta vanhustyötä kohtaan ja sitä kautta saada lisää työvoimaa Kainuun alueen vanhustyön työpaikkoihin. Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen opiskelijaohjauksen malli, minkä avulla voidaan edesauttaa valmistuvien sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden hakeutumista ja sitoutumista vanhustyöhön. Opiskelijaohjauksen malli on työelämälähtöinen ja siinä huomioidaan erityisesti erilaisia tukitoimia tarvitsevat opiskelijat.

Hanke on saanut rahoitusta EU:n sosiaalirahastolta.