Hyppää sisältöön

Titity – Tilalta tietoon ja työelämään

Toteutusaika

1.7.2021 – 30.11.2023

Rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen teema

Titity-hankkeen lähtökohtana on kehittää uudenlaisia malleja työllisyyspalveluiden tueksi maaseutuyrityksissä. Muuttuvassa turvallisuusympäristössä suomalaisen ruoantuotannon omavaraisuusaste on noussut tärkeäksi kysymykseksi. Tiloilla tarvitaan suomalaista työvoimaa. Hankkeella edistetään työllistymistä maaseudun yrityksiin ja hakeutumista luonnonvara-alan koulutukseen, jotta suomalaisen työvoiman saatavuus näillä aloilla voidaan turvata.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Hanke on saanut rahoitusta EU:n sosiaalirahastolta. EU Vipuvoimaa logoEly -keskuksen logo