Hyppää sisältöön
Koulutukset

Ajoneuvoalan ammattitutkinto, korjaamopalvelun osaamisala (henkilö- ja pakettiautot)

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu ajoneuvoalan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan ja päivittää tietojaan nopeasti kehittyvästä ajoneuvotekniikasta perehtyen nykyaikaisiin mittausmenetelmiin ja -välineisiin. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut pystyy kehittämään työpaikkansa toimintaa muuttuvien vaatimusten mukaisesti.

 

Pohjakoulutusvaatimuksena on autoalan perustutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot alan työkokemuksen kautta. Koulutus tapahtuu pääsääntöisesti oppisopimuksella. Lisäksi tulee olla työpaikka tai tiedossa työpaikka, jossa työssä oppiminen on mahdollista.

Tavoite ja sisältö

Koulutus soveltuu erinomaisesti ammattitaidon päivittämiseen ja uuden osaamisen hankkimiseen. Monimuotoisesti toteutettava koulutus soveltuu työn ohessa opiskeltavaksi.

 

Opintoihin sisältyy mm.:

 • sähkö- ja anturitekniikka
 • väylä- ja ohjausjärjestelmät
 • vianhaku ja diagnostiikka
 • polttoaine- ja pakokaasujärjestelmät

Toteutus ja kesto

Koulutus on monimuoto-opiskelua, jossa lähipäiviä täydentää etäopiskelu verkossa ja työssä oppiminen. Opiskeltava materiaali on verkossa etukäteen ja lähipäivinä keskitytään teoriaan sekä käytännön harjoituksiin. Lähiopetusta on noin kaksi päivää joka toinen kuukausi ja koulutuksen kokonaiskesto on noin kaksi vuotta.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa koulutuksesta

 • Tervonen Markus

  opettaja

  Toimipaikka

  Autoala

  Autoala

 • Suonpää Markku

  opettaja

  Toimipaikka

  Autoala

  Autoala

 • Kysy koulutuksesta