Hyppää sisältöön
Koulutukset

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto, korjaamopalvelun osaamisala (raskaskalusto)

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu ajoneuvoalan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan ja päivittää tietojaan nopeasti kehittyvästä tekniikasta.
Hakijalla tulee olla työpaikka tai tiedossa työpaikka, jossa työssäoppiminen on mahdollista. Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuksella.

Tavoite ja sisältö

Tutkinnon suoritettuasi alaa koskevan ajoneuvolainsäädännön, työsuojelusäädökset sekä määräykset ja osaat soveltaa niitä. Osaat suunnitella ja ratkaista ajoneuvoihin ja niiden toimintaan liittyviä, haastavia ongelmia, jonka osana tarvitaan korkeatasoista vianetsinnän ja niiden teorioiden soveltamista. Ajoneuvoalan kehitystehtävässä sinulla on tilaisuus kehittää ohjatusti työpaikan toimintoja ja ottaa käyttöön uusia laitteita ja menetelmiä.

 

Voit suunnata osaamistasi esimiestehtäviin, yritystoiminnan kehittämiseen, alan teknisiin erityistehtäviin henkilö- ja pakettiautojen; kuorma- ja linja-autojen tai työkoneiden osalta.

Toteutus ja kesto

Koulutus soveltuu erinomaisesti työn ohessa opiskeltavaksi. Opinnoissa lähipäiviä täydentää etäopiskelu verkossa sekä työssä oppiminen.

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.