Hyppää sisältöön
Koulutukset

Eläintenhoidon ammattitutkinto, eläinhoitolan osaamisala

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Hakijalta edellytetään:

 • 18 vuoden ikää
 • tietoteknisiä taitoja ja kykyä organisoida opintojen edistymistä myös itsenäisesti
 • eläintenhoitajan perustutkinto tai muu alaa tukeva tutkinto, esim. kaupalliselta alalta.

Hakijalle voidaan katsoa eduksi:

 • eläintenhoitajan perus- tai ammattitutkinto
 • voimassa oleva EA-koulutus
 • B-ajokortti
 • alan työkokemus / harrastuneisuus eri eläinlajien kanssa toimimisesta

Jos sinulla ei ole vaadittavaa työkokemusta tai tarvittavaa työkokemusta eläinhoitoalalta, katso lisää maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja.

Kielitaitovaatimukset

B1.2 (monimuotokoulutus,  vaatii päivämuotoista opetusta parempaa kieliosaamista)

Tavoite ja sisältö

Koulutus antaa valmiudet työskennellä eläinhoitolan monipuolisissa työtehtävissä kuten; eläinten hoitotyöt, toimitilojen puhtaana- ja kunnossapito, tarvikkeiden hankinta, varastojen ylläpito, sekä asiakaspalvelutehtävät. Eläinhoitolan osaamisalan suorittanut voi toimia joko itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä eläinhoitolassa tai löytöeläinkodissa.

Opintoihin sisältyy pakolliset tutkinnonosat:

 • eläinten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen eläinhoitolassa
 • asiakaspalvelu eläinhoitolassa

Valinnaiset tutkinnonosat:

 • eläinalan yritystoiminta
 • eläinlajiryhmän hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Tutkinnon osa toisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
 • Toisen osaamisalan tutkinnonosa

Toteutus ja kesto

Eläintenhoidon ammattitutkinto, eläinhoitolan osaamisalan koulutus suoritetaan monimuoto-opetuksena. Opintokokonaisuudesta suurin osa toteutuu oppilaitoksen ulkopuolisissa yrityksissä käytännön työtehtäviä opiskellen. Opiskelu ei vaadi muuttoa oppilaitoksen paikkakunnalle, voit suorittaa työssäoppimisjaksot esimerkiksi kotipaikkakunnallasi.

Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, n. 1 – 1,5 vuotta. Opinnot aloitetaan verkossa kokoontumalla aloitusviikolla kolmena päivänä. Teoreettiset opinnot opiskellaan verkko- ja etäopintoina. Opinnoissa on kaksi lähijaksoa. Toinen lähijakso on kestoltaan 2-3 päivää ja toinen 4-5 päivän mittainen eläinhoitolassa työskentelyn perehdyttämisjakso.

Valmistavassa koulutuksessa yhteistyökumppaninamme toimii Seppälän koulutilan alueella toimiva Eläinparkki / Aisti & Tunne Oy.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Lisätiedot

Koulutus on maksuton. Opiskelija vastaa mahdollisten oppikirjojen ja muiden oppimateriaalien hankkimisesta sekä majoitus-, ruokailu- ja matkakuluistaan.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Mankinen Tiina

  opettaja

  Toimipaikka

  Maatalousala

  Maatalousala

 • Kysy koulutuksesta