Hyppää sisältöön
Koulutukset

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto, dieettikokki

Ammattinimike: dieettikokki

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Hakijalle on eduksi suoritettu alan perustutkinto tai työkokemus alan työtehtävissä. Myös pitkä alan työkokemus huomioidaan koulutukseen valinnassa.

Tavoite ja sisältö

Dieettikokkina osaat suunnitella ja valmistaa aterioita erityisruokavaliota noudattaville erilaisissa ammattikeittiöissä. Dieettikokki työskentelee ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti. Voit toimia myös erityisruokavalioiden asiantuntijana tai alan yrittäjänä.

Toteutus ja kesto

Koulutuksen tietopuoliset opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa. Voit siis opiskella työn ohessa ajasta ja paikasta riippumatta joustavasti työssäoppimista ja verkko-opiskelua yhdistäen. Koulutukseen sisältyy työssä oppimista dieettikokin työtehtävissä.

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opiskelumaksu on 100 euroa. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalta ei peritä opiskelumaksua.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Help Satu

  opettaja

  Ravitsemisala

  Ravitsemisala

 • Kysy koulutuksesta