Hyppää sisältöön
Koulutukset

Hoiva-avustaja / kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydellisiin vaatimuksiin.

Tavoite ja sisältö

Hoiva-avustajakoulutuksessa hankit osaamista vanhusten ympärivuorokautisen hoidon avustaviin tehtäviin.

Koulutuksessa tutustutaan sosiaali- ja terveysalaan, vahvistetaan opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Näitä ovat mm. tietotekniset taidot, sosiaali- ja terveysalalla tarvittavat kieli- ja viestintätaidot ja ympärivuorokautisen hoidon työympäristössä toimiminen. Koulutuksen aikana suoritetaan kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Toteutus ja kesto

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voi vaihdella aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella yksilöllisesti. Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Koulutusaika on yleensä noin yksi vuosi.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Lisätiedot

Aloittaaksesi helmikuun 2022 koulutuksessa, jätä hakemus 24.10.2021 mennessä.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Puumalainen-Tampio Mirja

  opinto-ohjaaja

  Toimipaikka

  Opinto-ohjaus

  Sosiaali- ja terveysala

  Opinto-ohjaus

  Sosiaali- ja terveysala

 • Sirviö Kristina

  opettaja

  Toimipaikka

  Kasvatus- ja ohjausala

  Sosiaali- ja terveysala

  Kasvatus- ja ohjausala

  Sosiaali- ja terveysala

 • Kysy koulutuksesta