Hyppää sisältöön
Koulutukset

Jotpa, Osaajaksi ravintola-alalle

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutustarjontamme on suunnattu erityisesti henkilöille, jotka ovat tällä hetkellä työvoiman ulkopuolella tai työskentelevät jo alalla epätyypillisissä työsuhteissa. Epätyypillisiä työsuhteita ovat muun muassa vuokratyöt, osa-aikatyöt, kevytyrittäjyys, freelancer-toiminta, lyhyet tai epäsäännölliset määräaikaisuudet ja nollatuntisopimukset. Kohderyhmäämme kuuluvat myös alasta kiinnostuneet maahanmuuttajat. 

Tavoite ja sisältö

Henkilökohtaistamisessa selvitetään opiskelijoiden ammatilliset valmiudet, osaamistaso ja –tarpeet sekä tavoitteet. Näiden perusteella määritetään koulutuksen sisältö kolmesta työpaketista valiten tai niitä yhdistäen. 

Työpaketit: 

Lyhytkoulutukset: 

Hygieniapassi, anniskelupassi tai matkailualan turvallisuuspassi (MATUPA). Sisältää päivän teoriakoulutuksen, viikon itseopiskeluajan ja testin. 

Tutustuminen alaan: 

Asiakapalvelutyö – Salityöskentely – Keittiötyöskentely 

Eri työtehtäviin tutustumiset käytännön tehtävissä toteutetaan henkilö- tai yrityshenkilökohtaistamisen periaatteella, jossa keskitytään aiheisiin, jotka ovat henkilön tai yrityksen kiinnostuksen kohteena.  

Koulutuksessa korostetaan aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista ja ohjattua oppimista. Alalle tulevat tai uusiin työtehtäviin hakeutuvat henkilöt pääsevät näkemään käytännössä, mitä työskentely edellyttää. 

Tutkinnon osan suorittaminen: 

Meillä on tarjolla eri tutkinnon osia, jotka voidaan suorittaa työpaikalla.  

Jo työkokemusta omaavat pääsevät näyttämään hankittua osaamistaan näytössä. 

Koulutuksen avulla voit monipuolistaa työllistymismahdollisuuksiasi ravintola-alalla. 

Toteutus ja kesto

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina eivätkä opinnot vaadi paikkakunnalle muuttoa. Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opetus on maksutonta.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Hulkko Tiia

  opettaja

  Toimipaikka

  Liiketoiminnan ala

  Liiketoiminnan ala

 • Kysy koulutuksesta