Hyppää sisältöön
Koulutukset

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja

Ammattinimike: lastenohjaaja

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu kaikille kasvatus- ja ohjausalasta kiinnostuneille. Hakijalta ei vaadita aikaisempaa osaamista. Hakeutumisvaiheessa selvitetään, onko tutkinto hakijalle soveltuva. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin.

Tavoite ja sisältö

Kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinnon keskeistä osaamista ovat ihmisten kohtaaminen, eri-ikäisten kasvatus ja ohjaaminen.

Opintoihisi sisältyy mm.

 • tietoa lapsen kasvun ja kehityksen ohjaamisesta ja tukemisesta
 • tietoa erilaisista perheistä
 • ohjauksen menetelmiä esim. nukketeatteri, musiikki, ympäristökasvatus, liikunta, kuvataiteet
 • käytännön työelämässä toimimista.

Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia työelämäprojekteja esim. lasten ja lapsiperheiden tapahtumien järjestämistä, nukketeatteriesitysten toteuttamista tai erilaisten esitysten tekemistä digitaalisilla välineillä.

Lastenohjaajana voit työskennellä päiväkodeissa, perhepäivähoitajana, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana sekä seurakunnan lapsityössä.

Toteutus ja kesto

Koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja käytännön harjoittelua oppilaitoksessa ja työelämäprojekteissa.

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Voit suorittaa koulutuksen myös oppisopimuksella.

Hakuohjeet

 • Toisen asteen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori.

  Yhteishaun hakuaika

  Yhteishaku on vuosittain helmi-maaliskuussa. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Opinnot alkavat elokuussa 2021.

  Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Koulutukseen voi olla pääsykoe. KAOssa pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään huhti-toukokuussa. Lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeista Opintopolussa.

  Kainuun ammattiopiston pääsykokeet keväällä 2021.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin, joka järjestetään huhti-toukokuussa.

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Lisätiedot

Opetus on maksutonta. Opiskelukustannuksia voi tulla oppikirjoista ja opiskeluvälineistä, työkaluista tai työelämän lupakorteista.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Jokelainen Minna

  opinto-ohjaaja

  Toimipaikka

  Kasvatus- ja ohjausala

  Opinto-ohjaus

  Kasvatus- ja ohjausala

  Opinto-ohjaus

 • Kysy koulutuksesta