Hyppää sisältöön
Koulutukset

Kuormausnosturin käyttö asennustyössä (yli 25 tm koneet)

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimuksena on suoritettu maarakennuksen, logistiikan tai ajoneuvotekniikan perustutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot, jotka ovat kertyneet alan työkokemuksen kautta. Koulutukseen hakevalta vaaditaan vähintään C-luokan ajokorttia.

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin.

Tavoite ja sisältö

Kuormausnosturin käyttö asennustyössä -tutkinnon osa on kuormausnosturin käyttäjän suoritettava Valtioneuvoston asetuksen (VNA 403/2008) 14 §:n 2 momentin mukaisesti, kun hän käyttää kuormamomentiltaan yli 25 tonnimetrin kuormausnosturia muuhun kuin pääasiassa ajoneuvon kuormaamiseen.

Tutkinnon osan suorittamisen jälkeen osaat käyttää yli 25 tonnimetrin kuormausnosturia ohjeiden ja säädösten mukaisesti, ennakoivasti ja taloudellisesti erilaisissa nostotilanteissa. Tunnet kuormausnosturin rakenteen ja ymmärrät säännöllisen huollon ja tarkastusten merkityksen kuormausnosturin käytön, turvallisuuden ja toimivuuden kannalta.

Toteutus ja kesto

Maarakennusalan ammattitutkinto tai sen osat voidaan suorittaa näytöillä. Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Lisätiedot

Opiskelumaksu on 200 € ja lisäksi ajokorttiin/lupiin kuuluvat viranomaismaksut.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Kemppainen Kari

  opettaja

  Toimipaikka

  Logistiikka-ala

  Logistiikka-ala

 • Kysy koulutuksesta