Hyppää sisältöön
Koulutukset

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on suunnattu esimiestehtävissä toimiville, tiiminvetäjille, osaston tai palveluyksikön lähiesimiehille sekä projektipäälliköille.

Tavoite ja sisältö

Koulutuksen avulla luomme valmiuksia sekä osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä, perehdyttää työntekijöitä. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät viestinnälliset valmiudet johtaa työryhmää sekä valmiuksia kehittää työryhmänsä toimintaa vuorovaikutteisesti. 

Koulutuksesta saat:

 • monipuolisen valmennuskokonaisuuden lähiesimiestyön osa-alueista
 • analyysin vuorovaikutustaidoistasi
 • kehittää jo koulutuksen aikana käytännön esimiestaitojasi
 • työvälineitä ja osaamista taloudellisen ajattelun kehittämiseen
 • näkökulmia henkilöstöjohtamiseen
 • keinoja viestintätaitojen parantamiseen
 • yksilöllisen opiskeluprosessin, jossa huomioidaan erilaiset osaamis- ja kehittymistarpeet
 • yksilöllistä ohjausta ohjelman aikana
 • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia ryhmässä.

Toteutus ja kesto

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon opiskelu tapahtuu tiimioppimisen menetelmällä, jossa oppiminen tapahtuu dialogin ja tiimin keskustelujen kautta. Oppiminen perustuu kunkin oppijan kokemusten arviontiin yhdessä ja yhteisen ymmärryksen synnyttämiseen. Koulutus toteutetaan joustavasti oppisopimuksella. Sinulla tulee olla työpaikka tai oma yritys, jossa sinulla on mahdollisuus kehittää omaa osaamistasi.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on mahdollista suorittaa myös verkko-opintoina. Koulutus koostuu 12 verkkokoulutuspäivästä ja palautettavista tehtävistä. Opiskelun voi joustavasti tehdä oman työn ohessa.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet samalla hakulomakkeella, kuin muihinkin koulutuksiimme jatkuvassa haussa. Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Koulutus on maksutonta. Opiskelija vastaa mahdollisten oppikirjojen ja muiden oppimateriaalien hankkimisesta sekä majoitus-, ruokailu- ja matkakuluistaan.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Luhtaniemi Heli

  opettaja

  Toimipaikka

  Matkailuala

  Matkailuala

 • Rimpiläinen Osmo

  koulutuspäällikkö

  Toimipaikka

  Hallinto

  Hius- ja kauneudenhoitoala

  Liiketoiminnan ala

  Musiikkiala

  Hallinto

  Hius- ja kauneudenhoitoala

  Liiketoiminnan ala

  Musiikkiala

 • Kysy koulutuksesta