Hyppää sisältöön
Koulutukset

Lähihoitaja osaamisalaopinnot

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutukseen voivat hakeutua sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet, jotka haluavat kehittää osaamistaan.

Koulutukseen on terveydentilavaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin.

Tavoite ja sisältö

Osaamisalaopinnoissa syvennetään osaamista valitussa osaamisalassa.

Osaamisalat Kajaanissa:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Suunhoidon osaamisala (alkaa Kajaanissa kerran vuodessa, tammikuussa)
 • Vammaistyön osaamisala

Osaamisalat Kuusamossa:

 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Toteutus ja kesto

Koulutus alkaa kaksi kertaa vuodessa Kajaanissa, tammikuussa ja elokuussa. Osaamisalan laajuus on 75 osp. Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voivat vaihdella yksilöllisesti aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet samalla hakulomakkeella, kuin muihinkin koulutuksiimme jatkuvassa haussa. Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Lisätiedot

Opetus on maksutonta. Mahdollisia opiskelukustannuksia on oppikirjojen ja opiskeluvälineiden ja työvaatetuksen hankinnat.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Tuononen Mira

  opinto-ohjaaja

  Toimipaikka

  Liikunta-ala

  Opinto-ohjaus

  Sosiaali- ja terveysala

  Liikunta-ala

  Opinto-ohjaus

  Sosiaali- ja terveysala

 • Karjalainen Tuija

  opettaja

  Toimipaikka

  Sosiaali- ja terveysala

  Sosiaali- ja terveysala

 • Kysy koulutuksesta