Hyppää sisältöön
Koulutukset

Lähihoitaja osaamisalaopinnot

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat suorittaneet sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kaksi kaikille pakollista ensimmäistä tutkinnon osaa (1.8.2018 perusteet) tai lähihoitajatutkinnon suorittaneille, jotka haluavat vaihtaa osaamisalaa.

Kaikkien hakijoiden soveltuvuus arvioidaan.

Tavoite ja sisältö

Tavoitteena on suorittaa osaamisalaopinnot. Koulutukseen on terveydentilavaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin.

Osaamisalat Kajaanissa:

 • ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • suunhoidon osaamisala
 • vammaistyön osaamisala

Osaamisalat Kuusamossa:

 • sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala (vain oppisopimuksella).

Toteutus ja kesto

Suunhoidon osaamisala alkaa Kajaanissa vain kerran vuodessa, tammikuussa.

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voivat vaihdella yksilöllisesti aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Lisätiedot

Opetus on maksutonta. Opiskelukustannuksia voi tulla oppikirjoista ja opiskeluvälineistä, työkaluista tai työelämän lupakorteista.