Hyppää sisältöön
Koulutukset

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Ammattinimike: merkonomi

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu merkonomin ammatista kiinnostuneille. Hakijalta ei vaadita aikaisempaa osaamista.

Tavoite ja sisältö

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi on monipuolinen ja työmarkkinoilla arvostettu ammatillinen perustutkinto. Perustutkinto antaa laaja-alaisen liiketaloudellisen perusosaamisen. Merkonomi voi työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, taloushallinnon tai toimiston tehtävissä. Asiakaslähtöinen asenne on kaiken lähtökohta.

Merkonomi edistää asiakaspalvelun ja myynnin vaihtelevissa työtehtävissä asiakastyytyväisyyttä ja myynnin kannattavuutta. Työhön sisältyy erilaisia palvelu-, neuvonta-, myynti-, markkinointi- ja kassatehtäviä kotimaisten tai kansainvälisten asiakkaiden kanssa.

Talous- ja toimistotehtävissä työskentelevän merkonomin työ edellyttää liiketoiminnan taloushallinnon ymmärrystä. Tarkka työote on näissä töissä tarpeen! Merkonomin valtteja ovat myös tietotekninen osaaminen, kyky ratkaista ongelmia ja vahvat vuorovaikutus- ja viestintätaidot.

Toteutus ja kesto

Tutkinnossa suoritetaan pakolliset tutkinnon osat:

 • Liiketoimintaympäristössä toimiminen 25 osp
 • Asiakaspalvelu 15 osp

Lisäksi valitaan muita tutkinnon osia siten, että ammatillisia tutkinnon osia kertyy yhteensä 145 osp.

Valintojesi kautta voit suuntautua myös tarkemmin räätälöidyille opintopoluille jatko-, opinto-, urheilija-, yrittäjyys- tai kaksoistutkintopolulle. Voit lisäksi sisällyttää tutkintoosi yhden paikallisesti tarjottavan tutkinnon osan. Ammatillisten opintojen lisäksi tutkinnossa suoritetaan yhteisiä tutkinnon osia 35 osp. Koko tutkinnon laajuus on 180 osp.

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Tutkinnon voi suorittaa päiväopiskeluna, monimuoto-opiskeluna työn ohessa tai verkko-opintoina soveltuvin osin.

Liiketoiminnan perustutkinto verkkototeutuksena

Merkonomi verkko-opinnoissa lähipäivät toteutetaan verkkototeutuksena Teams-yhteydellä ja itsenäisenä etäopiskeluna sekä työelämässä oppimisena. Verkkototeutus on suunnattu muille kuin taloushallintoon suuntautuville opiskelijoille. Verkkototeutukseen kuuluu myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Hakuohjeet

 • Toisen asteen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori.

  Yhteishaun hakuaika

  Yhteishaku on 20.2. − 19.3.2024. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Opinnot alkavat elokuussa 2024.

  Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Terveydelliset tekijät lueteltuina Opintopolussa.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

  Koulutukseen voi olla pääsy- ja soveltuvuuskoe. KAOssa pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään huhti-toukokuussa. Lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeista Opintopolussa.

  Kainuun ammattiopiston pääsykokeet keväällä 2024.

  Kielitaidon arviointi

  Yhteishaussa ulkomaalaisella todistuksella ja harkintaan perustuvassa valinnassa riittämättömällä tutkintokielen taidolla hakevat kutsutaan kielikokeeseen huhtikuussa. Ellei sinulla ole päättötodistusta ja äidinkielesi on muu kuin suomi, saat kutsun kielikokeeseen. TUVA-hakija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, saa kutsun kielikokeeseen. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Katso lisätietoa hakemisesta

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Lisätiedot

Opetus on maksutonta. Opiskelukustannuksia voi tulla oppikirjoista ja opiskeluvälineistä, työkaluista tai työelämän lupakorteista.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Huovinen Tarja

  opettaja

  Toimipaikka

  Liiketoiminnan ala

  Liiketoiminnan ala

 • Raatesalmi Virpi

  opettaja

  Toimipaikka

  Liiketoiminnan ala

  Liiketoiminnan ala

 • Kysy koulutuksesta