Hyppää sisältöön
Koulutukset

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Ammattinimike: merkonomi

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu merkonomin ammatista kiinnostuneille. Hakijalta ei vaadita aikaisempaa osaamista.

Tavoite ja sisältö

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi on monipuolinen ja työmarkkinoilla arvostettu ammatillinen perustutkinto. Perustutkinto antaa laaja-alaisen liiketaloudellisen perusosaamisen. 

Merkonomi voi työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, taloushallinnon tai toimiston tehtävissä. Asiakaslähtöinen asenne on kaiken lähtökohta. 

Merkonomi edistää asiakaspalvelun ja myynnin vaihtelevissa työtehtävissä asiakastyytyväisyyttä ja yrityksen kannattavuutta. Työhön sisältyy erilaisia palvelu-, neuvonta-, myynti-, markkinointi- ja kassatehtäviä kotimaisten tai kansainvälisten asiakkaiden kanssa.

Talous- ja toimistotehtävissä työskentelevän merkonomin työ edellyttää liiketoiminnan taloushallinnon ymmärrystä. Tarkka työote on näissä töissä tarpeen! Merkonomin valtteja ovat myös tietotekninen osaaminen, kyky ratkaista ongelmia ja vahvat vuorovaikutus- ja viestintätaidot.

Toteutus ja kesto

Tutkinnossa suoritetaan seuraavat pakolliset tutkinnon osat: Asiakaspalvelu 20 osp, Työyhteisössä toimiminen 15 osp ja Tuloksellinen toiminta 20 osp.

Lisäksi valitaan muita tutkinnon osia siten, että ammatillisia tutkinnon osia kertyy yhteensä 145 osp. Liiketoiminnan perustutkinnon valinnaisiin tutkinnon osiin voit tutustua ePerusteet-sivustolla.

Valintojensa kautta opiskelija voi suuntautua myös tarkemmin räätälöidyille opintopoluille – jatko-opinto-, urheilija-, yrittäjyys- tai kaksoistutkintopolulle. Kainuun ammattiopiston liiketoiminnan opiskelijat voivat lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden paikallisesti tarjottavan tutkinnon osan (joko Talouspalveluiden perusteet 15 osp tai Urheiluakatemiavalmennnus 15 osp). Ammatillisten opintojen lisäksi tutkinnossa suoritetaan yhteisiä tutkinnon osia 35 osp. Koko tutkinnon laajuus on 180 osp.

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Opiskelu etenee joustavasti ja jokainen opiskelee erityisesti asioita, joista hänellä ei aiempaa osaamista ole. Tutkinnon voi suorittaa oppilaitoksessa päiväopiskeluna, monimuoto-opiskeluna työn ohessa, verkko-opintoina (eMerkonomi) sekä näiden erilaisina yhdistelminä työ- ja elämäntilanteen mukaan.

Hakuohjeet

 • Toisen asteen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori.

  Yhteishaun hakuaika

  Yhteishaku on vuosittain helmi-maaliskuussa. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Opinnot alkavat elokuussa 2021.

  Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Koulutukseen voi olla pääsykoe. KAOssa pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään huhti-toukokuussa. Lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeista Opintopolussa.

  Kainuun ammattiopiston pääsykokeet keväällä 2021.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin, joka järjestetään huhti-toukokuussa.

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Arvioinnissa testataan onko sinulla riittävät valmiudet suomen kielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet samalla hakulomakkeella, kuin muihinkin koulutuksiimme jatkuvassa haussa. Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opetus on maksutonta. Opiskelukustannuksia voi tulla oppikirjoista ja opiskeluvälineistä, työkaluista tai työelämän lupakorteista.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Karhu Auli

  opinto-ohjaaja

  Toimipaikka

  Hius- ja kauneudenhoitoala

  Liiketoiminnan ala

  Musiikkiala

  Opinto-ohjaus

  Hius- ja kauneudenhoitoala

  Liiketoiminnan ala

  Musiikkiala

  Opinto-ohjaus

 • Loukusa Sanna

  opettaja

  Toimipaikka

  Liiketoiminnan ala

  Liiketoiminnan ala

 • Kysy koulutuksesta