Hyppää sisältöön
Koulutukset

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja

Ammattinimike: luonto-ohjaaja

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Luonto-ohjaajan koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on kiinnostusta ja soveltuvuus luontoalalle, luonnossa liikkumiseen ja ohjaamiseen sekä asiakaspalveluun. Soveltuu myös omaa luontomatkailualan yritystoimintaa suunnitteleville.

Tavoite ja sisältö

Koulutus antaa hyvät tiedot ja taidot luonnosta ja sen hyvinvointivaikutuksista, maastossa liikkumisesta sekä alueensa mahdollisuuksista luontomatkailua ja – palveluita silmällä pitäen.

Opintoihisi sisältyy mm.

 • luonto-ohjelmapalvelun järjestäminen
 • luonnontuntemus
 • asiakaspalvelua.

Koulutuksessa voit suuntautua eläimen käyttöön ohjelma- tai hyvinvointipalveluissa joko hevos- tai huskypainotteisesti. Hevostoiminnallisesti opiskellessa sinulla tulee olla riittävä ratsastustaito.

Toteutus ja kesto

Luonnonvaratuottajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja käytännön harjoittelua oppilaitoksen oppimisympäristöissä sekä yrityksissä.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti lähi-, etä-, projekti- ja verkko-opintoina sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Tutkinnon suorittaminen ei edellytä koulutuspaikkakunnalle muuttoa. Oppilaitoksen asuntolasta voi varata yöpymisen lähijaksoille.

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opetus on maksutonta. Opiskelukustannuksia voi tulla oppikirjoista ja opiskeluvälineistä, työkaluista tai työelämän lupakorteista.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Turpeinen Riitta

  opettaja

  Toimipaikka

  Luonto- ja ympäristöala

  Luonto- ja ympäristöala

 • Kysy koulutuksesta