Hyppää sisältöön
Koulutukset

Luontoalan ammattitutkinto

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena on luonto- ja ympäristöalan perustutkinto tai alaa tukeva aiempi tutkinto tai käytännön työkokemus luontoalalla. Koulutuksen sisältö soveltuu myös täydennyskoulutuksena hoiva- ja hoitoalan, sekä matkailu-, puutarha- ja maatalousalan ammattilaisille.

Koulutusta suorittavalla on hyvä olla kohtuullinen fyysinen kunto ja mahdollisuus liikkua luonnossa. Tutkinto ei sovellu hengitystie- ja voimakkaasti siitepöly allergisille.

Tavoite ja sisältö

Koulutuksesta saat valmiudet suunnitella ja toteuttaa vastuullisena henkilönä luonnontuotteiden tuotekehitystä ja toteuttaa neuvontaa ja koulutusta. Osaat soveltaa hyvää luonnontuotealan tuntemustasi suunnittelussa ja toteutuksessa sekä toimia kestävällä tavalla. Lisäksi hallitset valinnaisten tutkinnon osien edellyttämän erikoistuneemman osaamisen.

Opintoihin sisältyy mm.:

 • luonnon tuotteistaminen
 • luonnontuotteiden talteenottaminen
 • työelämäprojekteja

Toteutus ja kesto

Opinnot sisältävät lähipäivien lisäksi etä- ja verkko-opiskelua sekä tyossäoppimista. Kuhunkin tutkinnon osaan sisältyvä työpaikalla tapahtuva oppiminen on mahdollista suorittaa myös kansainvälisenä harjoitteluna.

Teemme opintojen aikana myös opintomatkoja alan yrityksiin ja toimintaympäristöihin. Koulutus on mahdollista suorittaa päätoimisena opiskeluna vuodessa, mutta opinnot voidaan myös henkilökohtaistaa sivutoimisina opintoina 2-3 vuodelle.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opiskelu ei edellytä paikkakunnalle muuttoa.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Klimenko Päivi

  opettaja

  Toimipaikka

  Luonto- ja ympäristöala

  Luonto- ja ympäristöala

 • Kysy koulutuksesta