Hyppää sisältöön
Koulutukset

Luontoalan ammattitutkinto

Ammattinimike: luonnontuotejalostaja / luonnontuoteneuvoja

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena on luonto- ja ympäristöalan perustutkinto tai alaa tukeva aiempi tutkinto tai käytännön työkokemus luontoalalta. Koulutuksen sisältö soveltuu myös täydennyskoulutuksena hoiva- ja hoitoalan, sekä matkailu-, ravitsemus-, puutarha- ja maatalousalan ammattilaisille.

Koulutusta suorittavalla on hyvä olla kohtuullinen fyysinen kunto ja mahdollisuus liikkua luonnossa. Tutkinto ei sovellu hengitystie- ja voimakkaasti siitepölyallergisille. Opiskelu edellyttää tietoteknisiä taitoja ja kykyä organisoida opintojen edistymistä myös itsenäisesti.

Jos sinulla ei ole vaadittavaa koulutusta tai tarvittavaa työkokemusta luonnontuotealalta, katso lisää Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonnonvaratuottaja.

Kielitaitovaatimukset

B1.2 (monimuotokoulutus,  vaatii päivämuotoista opetusta parempaa kieliosaamista)

Tavoite ja sisältö

Luonnontuotealan osaamisalan suorittanut luonnontuotejalostaja osaa talteenottaa luonnontuotteita ja jalostaa niistä elintarvikkeita, hyvinvointituotteita tai muita tuotteita. Luonnontuoteneuvoja osaa huolehtia luonnontuotteiden talteenotosta ja toteuttaa luonnontuotealan yritys- ja kuluttajaneuvontaa.

Koulutuksesta saat valmiudet suunnitella ja toteuttaa vastuullisena henkilönä luonnontuotteiden tuotekehitystä ja toteuttaa neuvontaa ja koulutusta. Osaat soveltaa hyvää luonnontuotealan tuntemustasi suunnittelussa ja toteutuksessa sekä toimia kestävällä tavalla.

Opintoihin sisältyy mm.:

 • luonnon tuotteistaminen
 • luonnontuotteiden talteenottaminen, käsittely ja kaupallistaminen
 • luonnontuotteiden jatkojalostus
 • alan työelämäprojekteihin ja yhteistyöverkostoihin tutustuminen

Toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti etä- ja verkko-opiskeluna, itsenäisenä opiskeluna sekä lähipäivinä, jolloin on työpajoja, maasto-opetusta sekä projekteja. Tutkinnon suorittaminen ei edellytä koulutuspaikkakunnalle muuttoa. Oppilaitoksen asuntolasta voi kysyä majoitusta lähijaksoille.

Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Kesto määräytyy tarkemmin opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Koulutus on maksuton eikä opiskelu edellytä paikkakunnalle muuttoa.  Opiskelija vastaa mahdollisten oppikirjojen ja muiden oppimateriaalien hankkimisesta sekä majoitus-, ruokailu- ja matkakuluistaan.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Moilanen Katja

  opettaja

  Toimipaikka

  Luonto- ja ympäristöala

  Luonto- ja ympäristöala

 • Kysy koulutuksesta