Hyppää sisältöön
Koulutukset

Majoitus- ja ravitsemisalan esihenkilötyön erikoisammattitutkinto

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu alan esihenkilötehtävissä työskenteleville tai sellaisiin hakeutuville. Alan työkokemus huomioidaan koulutukseen valinnassa. Koulutukseen osallistuminen edellyttää sinulta hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan perustutkintoa ja työkokemusta sekä työpaikkaa.

Kielitaitovaatimukset

B1.2 (monimuotokoulutus, vaatii päivämuotoista opetusta parempaa kieliosaamista)

Tavoite ja sisältö

Majoitus- ja ravitsemisalan esihenkilötyön erikoisammattitutkinto koulutuksesta saat valmiuksia toimia työnjohtotason tehtävissä, vuoroesimiehenä tai pienen yksikön esimiehenä.

Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen ammattitaidossa on keskeistä, että pystyt organisoimaan, ohjaamaan ja valvomaan toimintaa erilaisissa hotelli- ja ravintola-alan yrityksissä tai suurtalousalan organisaatioissa. Esimiehenä sinun täytyy tuntea toimintaympäristönsä tuotanto- ja/tai palveluprosessi ja pystyä seuraamaan alansa kehitystä. Alan esimiestehtävissä sinun tulee osata tulkita ja noudattaa alaa koskevaa lainsäädäntöä ja sopimuksia sekä tuntea keskeiset lupahakemusmenettelyt.

Majoitus- ja ravitsemisalan esihenkilötyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista 150 osp sekä valinnaisista tutkinnon osista 30 osp. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia.

Toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esimiestehtävissä yhdistelemällä. Voit suorittaa tietopuoliset opinnot ajasta ja paikasta riippumatta ja korvata osallistumisen lähiopetukseen itsenäisillä oppimistehtävillä. Tutkinto on mahdollista suorittaa monimuoto-opiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena.

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Koulutus on maksuton.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Kemppainen Anu

  opettaja

  Toimipaikka

  Ravitsemisala

  Ravitsemisala

 • Kela Merja

  opinto-ohjaaja

  Toimipaikka

  Matkailuala

  Opinto-ohjaus

  Ravitsemisala

  TUVA

  Matkailuala

  Opinto-ohjaus

  Ravitsemisala

  TUVA

 • Korhonen Jaana

  oppisopimussuunnittelija

  Toimipaikka

  Luonto- ja ympäristöala

  Maatalousala

  Matkailuala

  Media-ala

  Metsäala

  Oppisopimus

  Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

  Rakennusala

  Ravitsemisala

  Sähköala

  Talotekniikan ala

  Tieto- ja viestintätekniikka

  Turvallisuusala

  Työelämä- ja yrityspalvelut

  Luonto- ja ympäristöala

  Maatalousala

  Matkailuala

  Media-ala

  Metsäala

  Oppisopimus

  Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

  Rakennusala

  Ravitsemisala

  Sähköala

  Talotekniikan ala

  Tieto- ja viestintätekniikka

  Turvallisuusala

  Työelämä- ja yrityspalvelut

 • Kysy koulutuksesta