Hyppää sisältöön
Koulutukset

Metsäalan perustutkinto, metsuri - metsäpalvelujen tuottaja

Ammattinimike: metsuri - metsäpalvelujen tuottaja

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Metsäalan perustutkinto, metsuri – metsäpalvelujen tuottajan koulutus soveltuu ammatinvaihtajille, metsänomistajille tai metsäalalle aikoville, alasta kiinnostuneille henkilöille, joilla ei ole aiempaa kokemusta metsäalalta.

 

Koulutuksessa valtaosan teoriaopinnoista voi suorittaa verkossa ja työssäoppimisen missä päin Suomea tahansa.

Tavoite ja sisältö

Metsäalan perustutkinnon opinnot valmentavat sekä omien metsien hoitoon että metsätöihin palkansaajana tai yrittäjänä. Koulutus mahdollistaa esim. omien metsien ammattitaitoisen ja tehokkaan hallinnan ja hoidon. Voit saada metsäalan perustaidot ja -tiedot sekä kunnostaa samalla metsiäsi alan ammattilaisten ohjauksessa.

 

Opintoihisi sisältyy mm.
• Tietotekniikan hyödyntäminen
• Metsän hoito ja hyödyntäminen
• Raivaussahan ja moottorisahan käyttö
• Istutus ja taimikonhoito
• Yritystoiminnan suunnittelu
• Metsäsuunnitelma ja verotus
• Puukauppa ja puunkorjuu.

 

Metsuri – metsäpalvelujen tuottajana voit työskennellä metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisissa töissä kestävän metsäntalouden mukaisesti työntekijänä tai yrittäjänä.

Toteutus ja kesto

Metsäalan perustutkinto, metsuri – metsäpalvelujen tuottajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulutilalla ja työpaikalla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

 

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opetus on maksutonta. Opiskelukustannuksia voi tulla oppikirjoista ja opiskeluvälineistä, työkaluista tai työelämän lupakorteista.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Savolainen Jani

  opettaja

  Toimipaikka

  Metsäala

  Metsäala

 • Kysy koulutuksesta