Hyppää sisältöön
Koulutukset

Musiikkialan ammatillista osaamista syventävä/täydentävä koulutus

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Ammatillista osaamista täydentävä koulutus on tarkoitettu musiikkialan tutkinnon jo suorittaneille, lisäkoulutusta haluaville henkilöille.

Tavoite ja sisältö

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään mm. instrumenttikohtaiset sekä yhtyesoiton vaatimukset.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä jossa hän esittää suunnittelemansa ja valmistamansa monipuolisen ohjelmakokonaisuuden toimien muusikkona yhtyeessä, produktiossa, yrityksessä tai muissa organisaatioissa.

Opiskelija
• soittaa tai laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta
• esiintyy pääinstrumentillaan työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti
• toimii vuorovaikutuksessa yleisön ja muiden esittäjien kanssa
• hoitaa instrumenttiaan ja arvioi huollon tarvetta
• työskentelee työergonomisesti oikein ja huolehtii työturvallisuudesta ja kuulonsuojelusta.

Toteutus ja kesto

Opintojen kesto on maksimissaan yksi vuosi, ja päätoimisten vuoden kestävien opintojen laajuus 60 osp. Opinnot painottuvat instrumenttitaitojen kehittämiseen.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa koulutuksesta

 • Komulainen Tapani

  opettaja

  Toimipaikka

  Musiikkiala

  Musiikkiala

 • Kysy koulutuksesta