Hyppää sisältöön
Koulutukset

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu puhdistus- ja kiinteistöpalvelualan esimiestehtävissä työskenteleville tai tehtäviin hakeutuville.

Työssä edellytetään aktiivisuutta sekä viestintä-, vuorovaikutus-, asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja. Suunnittelu- ja päätöksentekotaidot ovat hakijalle eduksi. Hakijalle on eduksi suoritettu alan perus- tai ammattitutkinto. Alan työkokemus huomioidaan koulutukseen valinnassa.

Tavoite ja sisältö

Koulutuksesta saat valmiudet suunnitella ja johtaa vastuualueesi palvelutuotantoa sekä ylläpitää ja kehittää asiakkuuksia. Osaat vastata palvelun laadun toteuttamisesta ja kehittämisestä asiakaskohteessa sekä johtaa vastuualueesi toiminnan kannattavuutta. Osaa toimia esimiehenä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla sekä ennakoida henkilöstötarpeen ja rekrytoida henkilöstöä.

Toteutus ja kesto

Koulutuksen tietopuoliset opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa. Voit siis opiskella työn ohessa ajasta ja paikasta riippumatta joustavasti työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja verkko-opiskelua yhdistäen. Järjestämme myös lähiopetusta Kajaanissa, johon osallistumisen voi korvata itsenäisillä oppimistehtävillä.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto on mahdollista suorittaa joko omaehtoisena monimuoto-opiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opiskelumaksu on 100 €. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalta ei peritä opiskelumaksua.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Manninen Mervi

  opettaja

  Toimipaikka

  Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

  Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

 • Laakko-Leinonen Mari

  opettaja

  Toimipaikka

  Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

  Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

 • Kysy koulutuksesta