Hyppää sisältöön
Koulutukset

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja

Ammattinimike: kiinteistönhoitaja

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu kiinteistönhoidosta kiinnostuneille tai jo alalla työskenteleville henkilöille. Koulutus soveltuu myös ammatinvaihtajille ja on hyvä ponnahduslauta esimerkiksi oman yrityksen perustamista suunnitteleville.

Tavoite ja sisältö

Koulutuksesta saat valmiudet toimia asiakaskohteessa kiinteistönhoidon työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti.

Opintoihin sisältyy mm.

 • kiinteistön huoltotyöt
 • teknisten järjestelmien hoitotyöt
 • sähkö-, automaatio- ja valvontajärjestelmien seuranta
 • pihojen ja viheralueiden hoitotyöt.

Kiinteistönhoitajana voit työskennellä kiinteistö- ja isännöintiyritysten, siivousliikkeiden, teollisuus- ja tuotantoyritysten tai kunaorganisaation  työntekijänä tai yrittäjänä.

Toteutus ja kesto

Kiinteistönhoitajakoulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä oppilaitoksen tiloissa ja työpaikalla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opetus on maksutonta. Opiskelukustannuksia voi tulla oppikirjoista ja opiskeluvälineistä, työkaluista tai työelämän lupakorteista.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Pulkka Teuvo

  opettaja

  Toimipaikka

  Talotekniikan ala

  Talotekniikan ala

 • Kysy koulutuksesta