Hyppää sisältöön
Koulutukset

Ruokapalvelujen ammattitutkinto, suurtalouskokki

Ammattinimike: suurtalouskokki

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Hakijalle on eduksi suoritettu alan perustutkinto tai työkokemus alan työtehtävissä. Myös pitkä suurkeittiön työkokemus huomioidaan koulutukseen valinnassa.

Tavoite ja sisältö

Koulutuksessa pääset kehittämään omaa osaamistasi vastaamaan ammattikeittiöissä tarvittavia tietoja ja taitoja. Sinulla on laaja-alaiset taidot työskennellä ammattitaitoisesti suurtaloudessa ja hallita myös erikoisruokavaliot sekä tilaus- ja teemaruuat. Osaat valmistaa ja tarjoilla ravitsevia ja nautittavia annoksia ja ateriakokonaisuuksia itsenäisesti, taloudellisesti ja laadukkaasti.

Toteutus ja kesto

Pääosa tietopuolisesta oppimisesta on verkossa. Voit suorittaa tietopuoliset opinnot ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista alan työpaikassa. Tutkinto on mahdollista suorittaa joko omaehtoisena monimuoto-opiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimus voidaan tehdä myös yrittäjille.

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opiskelumaksu on 100 €. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalta ei peritä opiskelumaksua.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Help Satu

  opettaja

  Ravitsemisala

  Ravitsemisala

 • Kysy koulutuksesta