Hyppää sisältöön
Koulutukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Ammattinimike: lähihoitaja

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuden arviointiin ja opiskelijat valitaan koulutukseen sen perusteella. Soveltuvuuden arvioinnissa selvitetään, onko hakija soveltuva sosiaali- ja terveysalalle.

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydellisiin vaatimuksiin.

Tavoite ja sisältö

Koulutuksesta saat laaja-alaiset perusvalmiudet lähihoitajan eri tehtäviin. Lähihoitajat työskentelevät eri-ikäisten asiakkaiden terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi. Koulutuksen aikana opitaan työskentelemään moniammatillisen työryhmän jäsenenä ja syvennetään osaamista valitussa osaamisalassa.

Tutkintoon kuuluu seuraavat kolme pakollista tutkinnon osaa

 • Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 • Lääkehoito lähihoitajan vastuualueella

Lisäksi Kajaanissa valitaan yksi seuraavista osaamisaloista

 • Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon osaamisala
 • Suunhoidon osaamisala (alkaa Kajaanissa kerran vuodessa, tammikuussa)
 • Vammaistyön osaamisala

Kuusamossa valitaan toinen seuraavista

 • Sairaanhoidon osaamisala
 • Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisala (vain oppisopimuksella).

Lähihoitajat työskentelevät erilaisissa toimintaympäristöissä kuten päiväkodeissa, sairaalassa, hammashoidossa, vammaisyksiköissä, asumisyksiköissä, hoivakodeissa, terveyskeskuksissa ja kotihoidossa.

Toteutus ja kesto

Koulutus alkaa neljä kertaa vuodessa. Aloitusajankohdat ovat tammikuu, maaliskuu, elokuu ja syyskuu.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla tapahtuva koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Opintojen kesto suunnitellaan oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Hakuohjeet

 • Toisen asteen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori.

  Yhteishaun hakuaika

  Yhteishaku on 20.2. − 19.3.2024. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Opinnot alkavat elokuussa 2024.

  Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Terveydelliset tekijät lueteltuina Opintopolussa.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

  Koulutukseen voi olla pääsy- ja soveltuvuuskoe. KAOssa pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään huhti-toukokuussa. Lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeista Opintopolussa.

  Kainuun ammattiopiston pääsykokeet keväällä 2024.

  Kielitaidon arviointi

  Yhteishaussa ulkomaalaisella todistuksella ja harkintaan perustuvassa valinnassa riittämättömällä tutkintokielen taidolla hakevat kutsutaan kielikokeeseen huhtikuussa. Ellei sinulla ole päättötodistusta ja äidinkielesi on muu kuin suomi, saat kutsun kielikokeeseen. TUVA-hakija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, saa kutsun kielikokeeseen. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Katso lisätietoa hakemisesta

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Lisätiedot

Opetus on maksutonta. Mahdollisia opiskelukustannuksia ovat oppikirjojen ja opiskeluvälineiden sekä työvaatetuksen hankinnat.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Sirviö Kristina

  opinto-ohjaaja

  Toimipaikka

  Liikunta-ala

  Opinto-ohjaus

  Sosiaali- ja terveysala

  Liikunta-ala

  Opinto-ohjaus

  Sosiaali- ja terveysala

 • Karjalainen Tuija

  opettaja

  Toimipaikka

  Sosiaali- ja terveysala

  Sosiaali- ja terveysala

 • Kysy koulutuksesta