Hyppää sisältöön
Koulutukset

Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen, 45 osp

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen -koulutus on tarkoitettu vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta tukea tarvitsevista henkilöistä.

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydellisiin vaatimuksiin.

Tavoite ja sisältö

Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen -koulutuksesta saat tietoja ja taitoja laaja-alaisesti toimintakyvyn ja oppimisen tukemisesta vammaisella henkilöllä. Voit syventää osaamistasi esimerkiksi oppimisen ja ohjaamisen menetelmistä motoristen taitojen, aistivammojen sekä autisminkirjon osalta. Koulutus on osa Vammaisalan ammattitukinnon kehitysvamma-alan osaamisalaa ja sisältää näytön.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja lisätä monipuolisesti toimintakyvyn ja oppimisen sekä ohjauksen osaamista omassa työssä. Koulutus kehittää valmiuksia toimia verkostoituneessa ja moniammatillisessa vammaispalvelujärjestelmässä sekä kehittää omaa työtään.

Toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Voit osallistua lähipäiviin Kajaanissa tai etänä verkossa. Opintoja täydentävät omatoimiset tehtävät, joissa huomioidaan myös työelämän osaamistarpeita.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Lisätietoa koulutuksesta

 • Ylitalo Heli

  opettaja

  Toimipaikka

  Hallinto

  Kasvatus- ja ohjausala

  Sosiaali- ja terveysala

  Hallinto

  Kasvatus- ja ohjausala

  Sosiaali- ja terveysala

 • Haverinen Päivi

  opinto-ohjaaja

  Toimipaikka

  Kasvatus- ja ohjausala

  Liikunta-ala

  Opinto-ohjaus

  Kasvatus- ja ohjausala

  Liikunta-ala

  Opinto-ohjaus

 • Kysy koulutuksesta