Hyppää sisältöön
Koulutukset

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

Ammattinimike: turvallisuusvalvoja

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu turvallisuusalasta kiinnostuneille.

Turvallisuusalan perustutkinto on SORA-lainsäädännön alainen koulutus, johon on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin.

Tavoite ja sisältö

Koulutuksesta saat valmiudet toimia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa, sekä rikollisen toiminnan torjumiseksi erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä. Opinnoissa perehdyt riskiarviointiin, turvallisuussuunnitteluun ja turvallisuuden ylläpitämiseen. Opiskelujen aikana suoritat vartijan ja järjestyksenvalvojan peruskurssit ja korttikoulutukset. Koulutus tarjoaa myös hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet julkisen sektorin ammatteihin, mm. poliisin, palo- ja pelastustoimen ja vankeinhoidon ammatteihin.

Kainuun ammattiopistossa voit valita opintojen aikana kolmesta opintopolkusta; vartija ja järjestyksenvalvoja, turvatekniikka sekä pelastustoiminta.

Vartijan ja järjestyksenvalvojan opinnoissa syvennyt mm. vartioimisliiketoimintaan, tapahtumaturvallisuuteen sekä uhkatilanteisiin ja tilannehallintaan.

Turvatekniikkaan painottuvissa opinnoissa perehdyt erilaisiin järjestelmiin kuten kameravalvonta-, lukitus-, kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja paloilmoitinjärjestelmiin sekä tietoturvallisuuteen. Koulutus antaa valmiudet myös suunnitteluun, huoltamiseen ja asentamiseen.

Pelastustoimintaan painottuvalla opintopolulla syvennyt sammutus-, savusukellus- ja ensivastetoimintaan ja ympäristöturvallisuuteen. Kurssit ovat yhteensopivia Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) vaatimusten kanssa. Pelastustoimintaan suuntautuvan terveydentila tulee olla työn vaatimuksiin nähden riittävä. Terveydellisiin vaatimuksiin kuuluvat mm. terveystarkastus, FireFit-testi, toimintakykytesti ja lihaskuntotesti, jotka täytyy läpäistä hyväksytysti.

Turvallisuusvalvojana voit toimia erilaisissa vartiointitehtävissä, pelastustoimessa, turvatekniikan suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotehtävissä, vastaanotto- ja vahtimestaripalvelussa tai turvatarkastuksessa. Voit työllistyä myös mm. vartiointiliikkeisiin, turvatekniikan yrityksiin ja tehdaspalokuntiin.

Toteutus ja kesto

Turvallisuusvalvojan koulutus sisältää teorian ja yhteisten aineiden opiskelua, sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa ja työssäoppimispaikoissa. Turvallisuusalalla opiskelu on liikuntapainotteista.

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hakuohjeet

 • Toisen asteen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori.

  Yhteishaun hakuaika

  Yhteishaku on 20.2. − 19.3.2024. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Opinnot alkavat elokuussa 2024.

  Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Terveydelliset tekijät lueteltuina Opintopolussa.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

  Koulutukseen voi olla pääsy- ja soveltuvuuskoe. KAOssa pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään huhti-toukokuussa. Lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeista Opintopolussa.

  Kainuun ammattiopiston pääsykokeet keväällä 2024.

  Kielitaidon arviointi

  Yhteishaussa ulkomaalaisella todistuksella ja harkintaan perustuvassa valinnassa riittämättömällä tutkintokielen taidolla hakevat kutsutaan kielikokeeseen huhtikuussa. Ellei sinulla ole päättötodistusta ja äidinkielesi on muu kuin suomi, saat kutsun kielikokeeseen. TUVA-hakija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, saa kutsun kielikokeeseen. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Katso lisätietoa hakemisesta

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opetus on maksutonta. Opiskelukustannuksia voi tulla oppikirjoista ja opiskeluvälineistä, työkaluista tai työelämän lupakorteista.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Keränen Minna

  opettaja

  Toimipaikka

  Turvallisuusala

  Turvallisuusala

 • Nurkkala Jouko

  opettaja

  Toimipaikka

  Turvallisuusala

  Turvallisuusala

 • Mulari Eeva-Liisa

  opinto-ohjaaja

  Toimipaikka

  Kone- ja tuotantotekniikka

  Opinto-ohjaus

  Prosessiteollisuus

  Sähköala

  Turvallisuusala

  Kone- ja tuotantotekniikka

  Opinto-ohjaus

  Prosessiteollisuus

  Sähköala

  Turvallisuusala

 • Kysy koulutuksesta